Energitilskud

Vidste du, at du kan få tilskud til energibesparelser? Den nuværende Energispareordning løber til udgangen af 2020. Gennemfører du et energispareprojekt, inden ordningen udløber, kan du søge om energitilskud til din investering.

Overvejer du at energioptimere din virksomhed, kan det være en god idé at bruge tid på at undersøge mulighederne for tilskud eller rådføre dig med en energirådgiver, som har overblik over aktuelle tilskudsmuligheder og -regler. Vi giver dig her indblik i, hvad energitilskud er, hvad du kan få tilskud til og hvordan du ansøger om tilskud.

Hvad er energitilskud?

Med Energiselskabernes Energispareindsats er alle net- og distributionsselskaber inden for el, fjernvarme og naturgas forpligtet til årligt at realisere en vis mængde energibesparelser. For at kunne opfylde deres energisparemål, køber de retten til de energibesparelser, som bl.a. du, andre virksomheder og private forbrugere realiserer via energisparetiltag. Ved at give energisparetilskud til energiforbedringer, tilskyndes virksomheder og private forbrugere til at optimere energiforbruget og bidrage til at mindske klimaaftrykket.

Hos Dansk Energirådgivning har vi i de seneste år hjulpet med at levere og udbetale tilskud til ca. 20 % af de energibesparelser, som er blevet realiseret i Danmark.

Dansk Energirådgivning

Hvad kan du søge om tilskud til?

Du har mulighed for at søge om tilskud til projekter, som optimerer energiforbruget i din virksomhed. Det kunne f.eks. være optimering eller udskiftning af:

Den nye løsning eller de tiltag, som du implementerer, skal naturligvis være mere energieffektive end udgangspunktet, for at du kan søge om tilskud. I praksis er der dog også en række regler og krav, som et tilskudsberettiget energispareprojekt skal leve op til, for at du kan modtage tilskud til dit energispareprojekt. Dem kommer vi ind på i det følgende, hvor vi forklarer dig, hvordan du søger om energisparetilskud.

Kom godt i gang med at søge om tilskud

Energistyrelsen har fastsat en række krav og regler, som dit projekt skal leve op til for at modtage energitilskud. Det kan godt være kompliceret og tidskrævende at finde rundt i de mange regler og ikke mindst sikre, at du lever op til dem.

Hos Dansk Energirådgivning har vi over 12 års erfaring med at hjælpe virksomheder, offentlige organisationer og private forbrugere med at ansøge om energisparetilskud og udarbejde den påkrævede dokumentation. Vi giver dig her overblikket over processen i forbindelse med ansøgning om energitilskud.

energitilskud-figur

Indgå aftale om tilskud, inden du igangsætter dit energispareprojekt

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til energispareprojekter, som allerede er igangsat. Det vil sige, at du skal have indgået aftale om overdragelsen af energibesparelsen, inden du accepterer tilbud fra leverandører og indkøber materialer.

Du må gerne indhente tilbud fra leverandører og håndværkere, inden du har overdraget energibesparelsen. Det er dog vigtigt, at du ikke accepterer tilbuddene, før du har en aftale om energitilskud.

Er du i tvivl, om dit projekt er tilskudsberettiget, hjælper vi dig gerne med at undersøge mulighederne.

Beregn og dokumentér energibesparelsen

En anden vigtig del af ansøgningsprocessen er at beregne og dokumentere, hvor meget energi dit projekt besparer. Når virksomheder gennemfører energioptimeringer, skal der foretages en beregning af energibesparelsen, investeringen, tilbagebetalingstiden m.m.

Lyder det uoverskueligt, kan vi hjælpe vi med at beregne, dokumentere, ansøge om og udbetale tilskud. Faktisk hjælper vi dig gerne bedst muligt fra start ved at identificere og prioritere de energisparetiltag, som giver mest muligt værdi for din virksomhed. Det gør vi både på ”no cure, no pay” projektbasis og i forbindelse med en flerårig Opteamize aftale.

Læs mere om vores forskellige koncepter her