Energitilskud

Vidste du, at du kan få tilskud til at spare energi? Med Energistyrelsens erhvervspulje kan virksomheder søge energitilskud til investeringer i energioptimering. Læs hvordan her.

Hvad er erhvervspuljen, og hvem kan få tilskud fra den?

Med energiaftalen af juni 2018 blev det besluttet at afskaffe den frivillige ordning Energiselskabernes Energispareindsats. For virksomheder er erstatningen til ordningen Energistyrelsens erhvervspulje, der foreløbigt gælder indtil 2030.

Formålet med puljen er at støtte energispareprojekter, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne og bidrager til at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030. Puljen er målrettet privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder.

Dansk Energirådgivning

Hvad kan du søge tilskud til?

Din virksomhed kan få tilskud til en række energibesparende tiltag. Erhvervspuljen har særligt fokus på at fremme tiltag, hvor der konverteres fra fossil energi til el. Energistyrelsen prioriterer derfor denne type projekt, når der gives tilsagn om tilskud.

Du kan f.eks. søge tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Det er ikke alle energisparetiltag, der kan søges tilskud til. Derfor skal du undersøge, om dine planlagte energispareprojekt er omfattet af ordningen. Er du i tvivl, kan du søge hjælp hos en energirådgiver.

Få en uforpligtende snak om tilskud

Hvor stort er tilskuddet? – Det afhænger af 3 ting:

Så meget kan du få i energitilskud

Sådan søger du energisparetilskud

For at få økonomisk støtte til at energieffektivisere, skal du søge tilsagn om tilskud, før energispareprojektet igangsættes. Tilsagnet tildeles via Energistyrelsens ansøgningsrunder, hvor ansøgerne konkurrerer om at opnå tilskud på baggrund af støttebeløbets størrelse.

Ansøgningsrunderne til erhvervspuljen er kun åbne 2 uger ad gangen 5 gange årligt. Det er derfor vigtigt, at du får screenet for rentable energibesparelser i god tid, så du kan få forberedt den nødvendige dokumentation på energispareprojektet, til ansøgningsrunden åbner.

Book en “no cure, no pay” energiscreening

Samarbejder du med Dansk Energirådgivning,
ser ansøgningsprocessen sådan ud

Opret ansøgning

Når ansøgningsrunden åbner, opretter du energispareprojektet hos Energistyrelsen. Du tildeler din energirådgiver hos os adgang til projektet, så vi kan hjælpe dig effektivt i mål med din tilskudsansøgning.

Indsend dokumentation

Opnår projektet tilsagn om tilskud, sørger jeres rådgiver hos Dansk Energirådgivning for at udarbejde en projektrapport, der opfylder Energistyrelsens krav om før- og efterdokumentation på energibesparelsen, investeringen m.m.

Realisér projektet

Når Energistyrelsen har godkendt dokumentationen, må du gennemføre energispareprojektet i din virksomhed.

Få udbetalt tilskud

Din energirådgiver udarbejder den nødvendige slutdokumentation på energibesparelsen, når projektet er afsluttet. Efter godkendelse af dokumentationen udbetales tilskuddet til din virksomhed.