Energisyn

Der følger mange fordele med det lovpligtige energisyn. Energisynet er nemlig med til at afdække din virksomheds potentiale for at optimere energiforbruget og derved opnå både økonomiske og miljømæssige gevinster. Har du indblik i, hvordan energisynet kan blive en investering i en bæredygtig virksomhed?

Som følge af EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 skal større virksomheder have foretaget et obligatorisk energisyn hvert 4. år. I Danmark er der ca. 1200 virksomheder, som falder under EU’s krav om det lovpligtige energisyn. Er din virksomhed én af dem, har du rig mulighed for at gøre energisynet til en grøn og god investering, hvor du får overblik over, hvordan din virksomheds samlede energiforbrug fordeler sig og potentialet for energibesparelser.

Hvem skal have foretaget energisyn?

Din virksomhed skal have foretaget energisyn, hvis den opfylder én eller flere af følgende betingelser:

 • Mindst 250 ansatte i fuldtidsstillinger globalt
 • En årlig omsætning over 50 mio. euro og en årlig balance på over 43 mio. euro

Der er undtagelser, eksempelvis ved lavt samlet energiforbrug, eller hvis din virksomhed i forvejen har implementeret et certificeret energiledelsessystem.

Hvad er et energisyn?

Et energisyn er en grundig gennemgang af din virksomheds bygninger, anlæg, udstyr og transport, hvor fordelingen af virksomhedens energiforbrug og energiforhold kortlægges. Resultaterne af gennemgangen analyseres og bruges til at identificere muligheder for energieffektivisering.

Energisynet foregår ved at vi:

 1. Indsamler relevante data
 2. Gennemgår bygninger, anlæg og udstyr
 3. Analyserer data og udarbejder energisynsrapporten
 4. Gennemgår rapporten og evt. sørger for indberetning

Få mest muligt ud af energisynet ved at kombinere det med en projekt- eller serviceaftale på energirådgivning. En rådgivningsaftale sikrer, af din virksomhed får realiseret de rentable energibesparelser, som energisynet peger på.

Læs mere om mulighederne for at udvide energisynet her.

Hvad koster et energisyn?

Prisen på et energisyn afhænger af din virksomheds type, antallet af lokationer og forbrugsområder samt vores tidsforbrug på dataindsamling.

Vi vil gerne være med til at sikre, at din virksomhed får mest muligt ud af sit energisyn ved at implementere de mest rentable og optimale energisparetiltag på baggrund af energisynsrapporten. Derfor giver vi rabat på energisynet, hvis din virksomhed samtidig indgår en flerårig aftale om realisering og fastholdelse af energibesparelser med os som energipartner.

Få foretaget et energisyn, som passer til din virksomhed
Udvidet energisyn
Energisyn basis

 • Energisyn
 • Kvalificering af energispareprojekter
 • Anbefaling til energiinvesteringer
Energisyn med projektaftale

 • Rabat på energisyn basis
 • Årlig screening i aftaleperiode
 • Energitekniske målinger på forbrugstunge anlæg
 • Projektplan med overblik over energisparetiltagenes tekniske løsninger, investering, tilbagebetalingstid m.m.
 • Screening af mulige energitilskud nationalt og internationalt
 • Rådgivning ved gennemførelse af projekter
 • Opfølgning og kvalitetskontrol af gennemførte projekter
 • Rådgiverhonorar baseret på værdien af de realiserede energibesparelser
Energisyn med serviceaftale

 • Rabat på energisyn basis
 • Strategiske værktøjer inden for energiledelse
 • Energistyring med opsætning af forbrugsalarmer
 • Løbende statusrapporter på energiforbrug
 • Tjek af udgifter til energikøb og afgiftsoptimering
 • Optimering af tomgangstab og adfærd
 • Projektplan med overblik over energisparetiltagenes tekniske løsninger, investering, tilbagebetalingstid m.m.
 • Screening af mulige energitilskud nationalt og internationalt
 • Rådgivning ved gennemførelse af projekter
 • Løbende opsyn med installationer til fastholdelse af det reducerede energiforbrug
 • Rådgiverhonorar baseret på værdien af de realiserede energibesparelser
Vores team af energisynskonsulenter står klar til at hjælpe dig