Energistyring

Energiomkostninger udgør formentligt en væsentlig del af din virksomheds driftsbudget, men har du overblik over uregelmæssigheder i energiforbruget, unødvendigt merforbrug og tomgangstab?

Med energistyring får din virksomhed et præcist indblik i sit energiforbrug fordelt på lokationer og forbrugstyper. Et onlinesystem opsamler data fra energimålere, så du kan følge med i din virksomheds energiforbrug hele døgnet. Systemet sender forbrugsrapporter og alarmer ved overforbrug, så du kan bruge fakta til at energieffektivisere din virksomhed, hvor det er relevant.

Det skaber konkrete og målbare resultater, som gavner både bundlinjen og miljøet.

Fordele ved energistyring

Tag styringen over din virksomheds energiforbrug og opnå:

  • Et solidt datagrundlag for målrettet og løbende energioptimering
  • En forbedret driftsøkonomi med energibesparelser
  • Dokumentation for miljørigtig indsats ­og derved en styrket grøn virksomhedsprofil
  • Alarmer ved pludselige udsving i energiforbruget — herved undgås ulykker og skader, som ellers først ville blive opdaget senere

Energimåling

For at din virksomhed kan komme i gang med energiovervågning, skal der installeres måleudstyr. Måleudstyret opsamler trådløst data fra forskellige forbrugsområder, som sendes fra dine lokationer til et onlinesystem, hvor du kan følge med i energiforbruget time efter time.

Der foretages målinger af:

Få fuld effekt af energistyring med målrettet rådgivning

Et energistyringssystem er kun effektivt, hvis din virksomhed har tid og de nødvendige ressourcer til at analysere energidataene og finde frem til de processer og det udstyr, som måske er årsag til overforbrug og tomgangstab.

Bruges energiovervågning optimalt, er det et effektivt værktøj til kontinuerlig og målrettet energieffektivisering af din virksomhed. Med vores Opteamize serviceaftale får din virksomhed en energipartner, som hjælper med at:

  • Overvåge energiforbruget
  • Opsætte alarmer og benchmarks
  • Analysere energidata
  • Omsætte viden om forbrug til konkrete tiltag
  • Dokumentere energibesparelser

Derved bliver energistyring en integreret del af et energiledelsessystem, som sikrer din virksomhed løbende energibesparelser og en forbedret bundlinje.

Læs mere om Opteamize her