Energioptimering

Din virksomhed bruger energi hver eneste dag. Produktionsanlæg, ventilation, lys og andre tekniske installationer får tilført energi, men har du overblik over, om du bruger energien optimalt til gavn for både økonomien og klimaet?

Det er med god grund, at din virksomhed kan sætte fokus på energioptimering. Energistyrelsen vurderer, at langt de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug med 15-30%, hvis de gør brug af værktøjer inden for energiledelse.

Der er altså et stort potentiale for at reducere din virksomheds energiomkostninger og samtidigt opnå en mere bæredygtig produktion. Du kan starte allerede i dag med at implementere nogle få og simple energisparetiltag, men vil du opnå størst mulig effekt, bør du organisere dit arbejde med energioptimering. Energieffektivisering i større skala er tids- og ressourcekrævende, hvilket er hvorfor mange søger professionel rådgivning.

Vi giver dig her på siden indblik i fordelene ved energioptimering, og hvordan du bedst muligt kommer i gang med at optimere din virksomheds energiforbrug.

Dansk Energirådgivning

Hvad er fordelene ved energioptimering?

En forbedret bundlinje Et reduceret klimaaftryk En styrket grøn virksomhedsprofil Tilfredse medarbejdere
De fleste virksomheder er fokuseret på, hvordan de kan styrke deres bundlinje. Det er dog langt fra alle, som er opmærksomme på, at energieffektivisering på lige fod med andre optimeringstiltag kan bidrage positivt til bundlinjen og konkurrenceevnen.

Vi har f.eks. gennemført energioptimeringsprojekter hos fødevarevirksomhederne Carletti og Lactosan, som begge både reducerede energiomkostningerne og øgede produktiviteten.

Klimaloven og FN’s verdensmål er næppe ukendt for de fleste virksomheder.

Som samfund er vi i fuld gang med den grønne omstilling, og virksomheder bærer et vigtigt ansvar i at udvikle og implementere bæredygtige løsninger.

Energioptimering kan hjælpe med at systematisere og tydeliggøre din virksomheds klimaindsats.

Kunder, leverandører og samarbejdspartnere stiller i stigende grad krav til, at produkter og services er fremstillet med omtanke for klimaet. En grøn profil er blevet et konkurrenceparameter på lige fod med pris, kvalitet og levering – det gælder i dag for SMV’er såvel som globale koncerner.

Energioptimering er ét af de værktøjer, din virksomhed kan gøre brug af, for at opnå en mere bæredygtig produktion og grønt image.

Når du optimerer energiforbruget i din virksomhed, kan det også forbedre arbejdsmiljøet. Oplever du f.eks. svingende temperaturforhold og dårlig luft i bygninger, kan energieffektivisering afhjælpe nogle af problemerne.

For at opnå optimal effekt bør medarbejdernes adfærd også indtænkes i energispareprojekter. Vi arbejder bl.a. med medarbejdernes energirigtige adfærd som en del af vores servicekoncept, Opteamize.

Sådan kommer du i gang med at optimere energiforbruget

Med de rette værktøjer inden for energiledelse kan du planlægge og målrette din virksomheds energieffektivisering. Som rådgiver hjælper vi dig med at sammensætte en energioptimeringsproces, som passer til netop din virksomheds ønsker og behov.

Kortlæg energiforbruget

Det første skridt på vejen til et optimeret energiforbrug er at skabe overblik over, hvad din virksomhed bruger energi på. Her er det vigtigt at få et konkret indblik i energiforbruget i de forskellige processer og anlæg i din virksomhed, f.eks.:

  • Ventilationsanlæg
  • Køle- og fryseanlæg
  • Tørreanlæg
  • Belysning
  • Pumper
  • Procesvarme
  • Trykluft
  • Rumvarme
Få foretaget en energiscreening

Identificér indsatsområder og tiltag

Når du har kortlagt din virksomheds energiforbrug, er du klar til at belyse de områder, hvor din virksomhed med fordel kan optimere. Derefter er det tid til at finde frem til de energisparetiltag, som giver størst mulig værdi for din virksomhed – teknisk såvel som økonomisk.

Husk også at undersøge muligheder for at søge om energitilskud til dit energibesparende projekt.

Udfør energisparetiltag og involver medarbejdere

Når energisparetiltagene skal udføres, handler det ikke blot om at få optimeret eller udskiftet tekniske installationer. Medarbejderne spiller en væsentlig rolle i din virksomheds energiforbrug, da det ofte er deres adfærd, som kan være årsag til uhensigtsmæssig drift, der resulterer i overforbrug. Husk derfor at inddrage medarbejderne– også i de tidligere faser – således der arbejdes målrettet med adfærdsændringer.

Få hjælp til energiledelse

Mål og evaluér effekter og resultater

Uden konkrete data på effekterne af din energioptimering er det ikke muligt at evaluere investeringen eller dokumentere din virksomheds bæredygtige udvikling.

Har din virksomhed implementeret energistyring, er det simpelt at udtrække nøgletal på effekterne af din virksomheds energioptimering og overvåge, at besparelserne fastholdes i fremtiden.

Kommunikér om grøn omstilling og bæredygtig udvikling

Et vigtigt og ofte overset trin i en optimal energioptimeringsproces er kommunikation omkring effekterne af din virksomheds energispareindsats. Energibesparelser er reel og målbar handling, som din virksomhed kan bruge til at opbygge og understøtte en troværdig, bæredygtig profil. Brug derfor data omkring energi- og CO2-besparelser til at kommunikere både internt og eksternt om din virksomheds grønne omstilling.

Branchespecifik energioptimering

Din virksomhed bruger sikkert energi i processer og anlæg, som er typiske for din branche. Derfor kan det være en god idé at tage udgangspunkt i virksomhedens branche, når du skal i gang med at energioptimere.

Læs mere om energibesparelser indenfor:

Søger du professionel rådgivning?

Vores rådgivere har specialiseret sig i energioptimering inden for forskellige processer og brancher. Book en gratis energiscreening og få indblik i potentialet for at opnå et grønnere og mere effektivt energiforbrug i din virksomhed.

Kontakt