Styrk bundlinjen og den grønne profil med energiledelse

Arbejder din virksomhed systematiseret med at optimere sit energiforbrug og producere mere bæredygtigt? Et energiledelsessystem sikrer, at din virksomhed er i en kontinuerlig energioptimeringsproces, hvor al energi bliver udnyttet på bedste vis, bl.a. via energistyring, implementering af energibesparende tiltag og adfærdsoptimering.

Hvad er energiledelse?

Energiledelse er en struktureret tilgang til at optimere og reducere din virksomheds energiforbrug. Ledelsessystemet er en løbende proces, som sikrer, at energieffektivisering medtænkes i alle relevante beslutninger og aktiviteter, hvilket resulterer i energibesparelser både på kort og lang sigt.

Hvorfor implementere energiledelse?

Der er flere fordele for din virksomhed at hente:

 • Overblik, kontrol og reducering af energiforbrug
 • Forbedret bundlinje og konkurrenceevne
 • En grønnere profil med baggrund i et målbar reduceret klimaaftryk
 • Mulighed for PSO-reduktion
 • Et værktøj til at overvåge energiforbrug og opdage fremtidige afvigelser
 • En virksomhedskultur med klimamålsætninger i fokus

Ifølge Energistyrelsen kan energiledelse typisk fordoble energibesparelserne sammenlignet med en traditionel, teknisk-orienteret indsats. Samtidig følger der ofte også en række sidegevinster med at energioptimere, f.eks. en forbedret produktivitet og kvalitet.

Læs mere om hvordan bl.a. produktionsvirksomhederne Lactosan og Carletti opnåede produktivitetsforøgelse og højere kvalitet som bonus i forbindelse med energieffektivisering.

Dansk Energirådgivning
Dansk Energirådgivning

Sådan kommer du godt i gang

Energiledelse er en proces, som kræver, at relevante medarbejderne med den største indflydelse på din virksomheds energieffektivitet identificeres og inddrages.

Foruden medarbejderne inkluderer kerneelementerne i energiledelse:

 • Udarbejdelse af en energipolitik
 • Kortlægning af energiforbruget
 • Udarbejdelse af mål og handlingsplaner
 • Implementering af adfærdsregulering og tekniske projekter
 • Etablering af energistyring og udtræk af nøgledata
 • Evaluering og løbende implementering af energiforbedringer

Det kan være en god idé at overveje, hvorvidt de nødvendige kompetencer allerede eksisterer i virksomheden, eller om inddragelse af eksterne specialister er nødvendigt.

Investér i et grønt samarbejde

Hos Dansk Energirådgivning har vi over 12 års erfaring med uvildig energirådgivning. Med udgangspunkt i vores erfaring og energiledelse efter ISO 50001 har vi udviklet servicekonceptet Opteamize. En Opteamize serviceaftale indbefatter de bedste elementer fra energiledelse og giver din virksomhed de rette værktøjer til løbende energieffektivisering.

Med Opteamize får din virksomhed en fast energipartner, som bliver honoreret på baggrund af værdien af den realiserede besparelse.

Læs mere om Opteamize-serviceaftalen her
Dansk Energirådgivning