Ventilationsanlæg

Energioptimering af ventilation

Ventilation udgør en markant del af virksomheders samlede energiforbrug. Der kan derfor være store besparelser at hente ved energioptimering af ventilationsanlæg, hvad enten det drejer sig om staldventilation i landbruget eller ventilation i industrien. Få indblik i mulighederne for energieffektivisering og eventuelle energitilskud her.

Lavere energiforbrug og bedre indeklima

Der kan være flere årsager til, at et ventilationsanlæg bruger mere energi end nødvendigt. Først og fremmest falder virkningsgraden på ventilationsanlæggets komponenter over tid. Der kan for eksempel være tale om tilstoppede filtre, defekte spjæld eller belægninger på varmevekslerne og skovlhjul på ventilatorerne. Derudover bruges der ofte for meget energi på ventilation, hvis klimaskærmen eller behovsreguleringen ikke er tilstrækkelig eller tilpasset processerne og aktiviteterne i bygningerne.

Hos Dansk Energirådgivning foretager vi en grundig gennemgang af din virksomhed og anlæg for at netop identificere de processer, hvor din virksomhed ikke driftes energieffektivt. Ventilationsanlæg er ét af de steder, hvor virksomheder ofte kan reducere deres energiforbrug markant og samtidig forbedre indeklimaet.

ventilation
Ventilation

Ventilationsprojekter i landbrug og industri

Drejer sagen sig om landbrug, kan vores team af energirådgivere være behjælpelige med at vurdere hvilke ændringer i staldventilationen, der er mest fornuftige i forhold til dyrevelfærd og produktivitet. For eksempel, kan det være etablering af et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der er den rette løsning for din virksomhed, som det var for kyllingeproducent Jesper Clausen. Du kan læse denne og flere af vores cases inden for landbrug her.

Beskæftiger din virksomhed sig i industrien, kan det være tiltag som for eksempel optimal styring og behovsregulering af ventilationssystemet, der er kernen i dit energispareprojekt. Dette kan vores energirådgivere med ekspertise inden for industri rådgive om. Find eksempler på nogle af de cases, vi har gennemført i industrien, her.

Få overblik over potentialet for energioptimering

Hvad enten energispareprojektet omhandler landbrug eller industri, kan vi ved en grundig gennemgang af din virksomheds energiforbrug kortlægge de processer, hvor det er rentabelt at energieffektivisere, og hvor der er mulighed for at ansøge om energitilskud.

Vi rådgiver både på ”no cure, no pay” projektbasis og i forbindelse med projekt- og serviceaftaler, hvor vi over en flerårig periode sikrer din virksomhed energibesparelser, mod at vi får en andel af besparelsen som vores honorar.

Find ud af hvilket af vores koncepter, der passer bedst til dig og din virksomhed her.

Kontakt