Varmevekslere

Energioptimering af varmevekslere

Optimering eller implementering af varmevekslere kan have stor indflydelse på din virksomheds energiforbrug. Hvad enten projektet omhandler energioptimering af staldventilation i landbruget eller ventilation i industrien, er vi klar til at rådgive målrettet, så du opnår den optimale løsning, hvor aktuelle muligheder for energitilskud indtænkes.

Energibesparelser og et forbedret indeklima

En varmeveksler gør det billigere at opretholde et godt og ventileret indeklima. Ved implementering af varmevekslere genvindes energien, der normalt går tabt i afkastningsluften. Varmevekslere fungerer ved at tage energien fra luften, der suges ud af rummet, og overføre den til indblæsningsluften. Ventilationen mindsker luftfugtigheden og skaber herved et bedre indeklima.

Energitilskud til driftsoptimering eller installation af varmevekslere

Gennemfører en virksomhed et energiforbedrende tiltag, som f.eks. driftsoptimering eller installation af en varmeveksler, er det muligt at søge om energisparetilskud hertil. Hos Dansk Energirådgivning har vi altid et aktuelt overblik over tilskudsmulighederne og hjælper gerne med at beregne og ansøge om tilskud, hvad enten i skal have driftsoptimeret eller installeret en krydsveksler, rotationsveksler eller væskekoblede batterier. Bemærk, at der kun kan søges om tilskud, hvis projektet endnu ikke er igangsat.

Energirådgivere med ekspertise inden for industri og landbrug

Ønsker i at vide mere om mulighederne for energibesparelser med varmevekslere, står vores industri- og landbrugsteam klar til at rådgive jer specifikt efter jeres ønsker og behov.

Vi rådgiver både på ”no cure, no pay” projektbasis og i forbindelse med projekt- og serviceaftaler, hvor vi over en flerårig periode sikrer din virksomhed energibesparelser, mod at vi får en andel af besparelsen som vores honorar.

Find ud af hvilket af vores koncepter, der passer bedst til dig og din virksomhed her.

Kontakt
Varmeveksler