Varmepumpe

Tilskud til varmepumper

Vil din virksomhed gerne reducere udgifterne til opvarmning og benytte en miljøvenlig varmekilde, kan en varmepumpe være den rette løsning. Hos Dansk Energirådgivning hjælper vi med at skabe overblik over energibesparelsen og muligheden for energitilskud til implementering af en varmepumpeløsning.

Opnå flere fordele med en varmepumpe

Opvarmes din virksomhed i dag med olie eller gas, kan der være store økonomiske og miljømæssige gevinster at hente ved konvertering til en varmepumpe. Hvad enten varmepumpen skal erstatte eller supplere det eksisterende varmesystem, kan din virksomhed reducere udgifterne til opvarmning markant.

Varmepumper er en grøn, driftssikker og energieffektiv varmeløsning til virksomheder, hvor der udnyttes overskudsvarme fra virksomhedens egne anlæg og processer, eller alternativt fra udeluften eller fra jordvarme. Der findes forskellige typer varmepumper, som passer til forskellige behov og krav: luft til vand varmepumpe, luft til luft varmepumpe, vand til luft varmepumpe og jordvarmepumpe.

Varmepumpeløsninger til industri og landbrug

Hos Dansk Energirådgivning får du personlig rådgivning om varmepumpeløsninger til netop dit erhverv. Vi har flere års erfaring med rådgivning om varmepumper til både industri og landbrug, og hos os er du sikret overblik over investeringen, tilbagebetalingstid og eventuelle tilskud.

Vi har bl.a. rådgivet ABC Lavpris i Randers i forbindelse en varmepumpeløsning til udnyttelse af overskudsvarmen fra deres køleanlæg. Læs denne og andre industri– eller landbrugscases.

Energitilskud til varmepumper

Med Energistyrelsens Erhvervspulje kan du søge tilskud til energiforbedrende tiltag, herunder også til varmepumper. Ønsker du at få indblik i, hvad du kan få i tilskud til dit konkrete projekt, er du velkommen til at kontakte os. Vær opmærksom på, at der skal ansøges om tilskud, inden der ordres en ny varmepumpe.

Kontakt
Varmepumpe