Energiselskabernes Energispareindsats

Hvorfor kan du få tilskud til energisparetiltag?

En reducering af energiforbruget i Danmark er til fordel for både klima og samfund. Derfor er energiselskaberne årligt forpligtiget til at indberette en vis mængde energibesparelser til Energistyrelsen. Den nuværende aftale for Energiselskabernes Energispareindsats løber til udgangen af 2020.

Sådan søger du tilskud

Med Energiselskabernes Energispareindsats kan der søges om tilskud til en række energisparetiltag. Tilskuddet kan søges direkte ved et energiselskab eller gennem en aktør, som har indgået en aftale med et energiselskab.

Dansk Energirådgivning er en uvildig aktør, der har aftaler med en række energiselskaber, som sikrer dig det størst mulige tilskud til dit energispareprojekt.

Søg tilskud