Kvalitetssikring

Gennem løbende uddannelse og vidensdeling sikrer vi den ekspertise og nødvendige know-how, der skal til for at lokalisere og arbejde med potentielle energioptimeringsprojekter i enhver type virksomhed og proces.

ISO 9001

Dansk Energirådgivning er certificeret efter ISO 9001. Det er vores kunders sikkerhed for, at hvert enkelt projekt lever op til vores kvalitetskrav.

Se vores ISO 9001 certifikat

Løbende kvalitetssikring

For at sikre at alle vores screeningsrapporter samt færdige rapporter lever op til lovgivningens krav, samt at beregninger og konklusioner i projektet er korrekte, kvalitetssikres begge af en godkendt medarbejder. Vi vil til enhver tid stå inde for validiteten af de besparelser og tilbagebetalingstider, som vi lover i et projekt.

Kvalitetsmålsætning

Det er Dansk Energirådgivning A/S’ målsætning

  • at levere løsninger, der indfrier vore kunders krav og forventninger
  • at bidrage til vore kunders vækst i lønsomhed og image
  • at skabe bæredygtige forbedringer i de omgivelser vi arbejder i hos kunden
  • at udføre projekter i et værdiskabende og helhedsorienteret perspektiv
  • at møde vore omgivelser med engagement og begejstring
  • at insistere på et stærkt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere
  • at overholde gældende myndighedskrav
  • til stadighed at arbejde med forbedring af vores ydelser og vores arbejdsprocesser

Med andre ord: vi ønsker at skabe reel værdi for kunderne – ikke kun rapporter.

Kvalitetspolitik

For at sikre opfyldelsen af kvalitetsmålsætningen skal kundetilfredsheden løbende måles og analyseres. Målingerne skal baseres på kundens skriftlige besvarelse af spørgsmålet om, hvorvidt forventningerne til samarbejdet generelt er blevet indfriet.

Kvalitetsmål 2021

I forbindelse med udarbejdelsen af årsplanerne fastsætter ledelsen det konkrete mål for kundetilfredsheden:

Kundetilfredshed

Erhvervskunder: Målet for 2021 er at have en Net Promoter Score (NPS) på mindst 25.

Reklamationer

Antal oprettede berettigede reklamationer må ikke overstige 2 % af antal afsluttede projekter i det pågældende år.