Udvidet energisyn

Vi har udvidet energisynet til fordel for dig og din virksomhed. Det har vi, fordi du får mest muligt ud af det lovpligtige energisyn, hvis energisynet danner grundlaget for løbende energieffektivisering.

Udvider du din virksomheds energisyn med en flerårig projekt- eller serviceaftale, får du rabat på energisynet. Og så baserer vi tilmed vores honorar på værdien af de realiserede energibesparelser. Dét betyder, at du først har omkostninger til vores rådgivning, når din virksomhed har opnået reelle besparelser, der gavner både din virksomheds bundlinje og bæredygtige udvikling.

Dansk Energirådgivning

Energisyn med projektaftale

Energisyn med projektaftale er for dig, som ønsker at bruge det lovpligtige energisyn til at gennemføre energispareprojekter, dér hvor det giver størst mulig værdi for din virksomhed. Uden den nødvendige tid og viden kan det være vanskeligt for de fleste virksomheder at omsætte energisynsrapportens konklusioner og forslag til konkrete og realiserbare energisparetiltag.

Med udgangspunkt i energisynsrapporten hjælper vi bl.a. med at kvalificere og opstille konkrete energispareprojekter, rådgive undervejs samt beregne og dokumentere besparelserne. Vi foretager desuden en årlig screening, som giver et overblik over realiserbare tiltag.

Energisyn med serviceaftale

Energisyn med serviceaftale henvender sig til dig, som ønsker en helhedsorienteret tilgang til energieffektivisering. Med en serviceaftale hjælper vi din virksomhed med komme hele vejen rundt om energiforbruget via værktøjer som energistyring og energiledelse. Derved sikres din virksomhed målrettet energioptimering, hvor udviklingen i det reducerede energiforbrug følges og rapporteres. Serviceaftalen vil desuden have fokus på den rette sammensætning af energiomkostninger og -afgifter.

Udvidet energisyn
Energisyn basis

 • Energisyn
 • Kvalificering af energispareprojekter
 • Anbefaling til energiinvesteringer
Energisyn med projektaftale

 • Rabat på energisyn basis
 • Årlig screening i aftaleperiode
 • Detaljerede analyser af forbrug på energitunge anlæg
 • Projektplan med overblik over energisparetiltagenes tekniske løsninger, investering, tilbagebetalingstid m.m.
 • Screening af mulige energitilskud nationalt og internationalt
 • Rådgivning ved gennemførelse af projekter
 • Opfølgning og kvalitetskontrol af gennemførte projekter
 • Rådgiverhonorar baseret på værdien af de realiserede energibesparelser
Energisyn med serviceaftale

 • Rabat på energisyn basis
 • Strategiske værktøjer inden for energiledelse
 • Energistyring med opsætning af forbrugsalarmer
 • Løbende statusrapporter på energiforbrug
 • Tjek af udgifter til energikøb og afgiftsoptimering
 • Optimering af tomgangstab og adfærd
 • Projektplan med overblik over energisparetiltagenes tekniske løsninger, investering, tilbagebetalingstid m.m.
 • Screening af mulige energitilskud nationalt og internationalt
 • Rådgivning ved gennemførelse af projekter
 • Løbende opsyn med installationer til fastholdelse af det reducerede energiforbrug
 • Rådgiverhonorar baseret på værdien af de realiserede energibesparelser
Få et tilbud på et udvidet energisyn