Opteamize serviceaftale

Opteamize serviceaftalen er for dig, som ønsker at komme hele vejen rundt om energiforbruget i din virksomhed i samarbejde med en erfaren, fast energipartner. Vi har brugt vores over 12 års erfaring med energirådgivning og best practices indenfor energiledelse til at skabe et servicekoncept, der bedst muligt sikrer, at din virksomheds grønne omstilling bliver rentabel og målbar gennem kontinuerlig energieffektivisering.

Med en Opteamize serviceaftale baseres vores honorar udelukkende på den reelle værdi af de energibesparelser, som din virksomhed opnår i samarbejde med os. Dermed at der ingen omkostninger til rådgivning, før din virksomhed har reduceret sit energiforbrug.

Med en Opteamize serviceaftale får du:

 • En udvidet energiscreening af din virksomhed med grundig gennemgang af bygninger, processer, anlæg og udstyr
 • En energiplan med konkrete forslag til energioptimering, hvor tiltag bliver vurderet og prioriteret i samarbejde med dig
 • Rådgivning vedrørende optimering af tomgangstab og adfærd
 • En fast energipartner, som ved løbende og gentagne servicebesøg sikrer fastholdelse af det reducerede energiforbrug og forankring af energirigtig adfærd
 • Gennemgang og optimering af udgifter til energikøb og afgifter
 • Analyse af måledata fra forskellige forbrugstyper og lokationer
 • Et effektivt energistyringsværktøj, hvor du og vi kan overvåge din virksomheds energiforbrug, sætte alarmer for overforbrug, indhente nøgletal og danne forbrugsrapporter
 • Projektrapporter med overblik over energibesparende tiltag, investeringen, tilbagebetalingstider og eventuelle tilskud
 • Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af energispareprojekter
 • Løbende rapportering af udviklingen i energiforbruget gennem kvartalsvise statusrapporter samt årsrapport
 • Dokumenteret kontrol af at energibesparelsen på gennemførte projekter fastholdes

Sæt fokus på energien og opnå flere fordele

Med Dansk Energirådgivning som energipartner kan du fokusere på den daglige drift, mens vi fokuserer på, at din virksomhed bruger energien så optimalt som muligt. Således opnår du med en Opteamize serviceaftale:

Opteamize-serviceaftale

Kontinuerlig energioptimering

En Opteamize serviceaftale gør energioptimering til en cirkulær proces. Derved får din virksomhed de rette værktøjer til at forankre energisparetiltag i virksomhedens processer og adfærd. Vi tror nemlig på, at du opnår de bedste resultater, hvis energieffektivisering løbende indtænkes i alle led af din virksomheds værdikæde.

Vi udfører en screening af din virksomheds energiforbrug, etablerer en baseline for forbruget og udarbejder en målerplan. Disse tre elementer danner grundlaget for den løbende energieffektivisering af virksomheden og evaluering af energisparetiltagenes resultater.

Kontakt os