Opteamize projektaftale

Opteamize projektaftalen er for dig, som ønsker en systematisk og strategisk tilgang til at optimere din virksomheds energiforbrug over en flerårig aftaleperiode.

Vores honorar baseres på den reelle værdi af de energibesparelser, som vi hjælper din virksomhed med at opnå. Derved er der ingen omkostninger til rådgivning, før din virksomhed har reduceret sit energiforbrug.

Med en Opteamize projektaftale får du:

  • En udvidet energiscreening af din virksomhed med grundig gennemgang af bygninger, processer, anlæg og udstyr
  • Energitekniske analyser, der danner grundlag for kvalificering af energibesparelser
  • En energiplan med konkrete forslag til energioptimering, hvor tiltag bliver vurderet og prioriteret i samarbejde med dig
  • Projektrapporter med overblik over energibesparende tiltag, investeringen, tilbagebetalingstider og eventuelle tilskud
  • Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af energispareprojekter
  • Dokumentation og kvalitetssikring af de realiserede energibesparelser
Dansk Energirådgivning

Få flere fordele med en Opteamize projektaftale

Opteamize projektaftalen bygger på, at vi hjælper din virksomhed med at identificere, prioritere og implementere en række energispareprojekter over en aftaleperiode. Når et projekt er færdigbehandlet, screenes der for det næste projekt, som opfylder kravene til rentabilitet samt de opsatte mål for energiforbedringstiltag i virksomheden. Således opnår du med en Opteamize projektaftale: