Basis projektaftale

Projektmodel

Basis projektaftalen er for dig, som ønsker at få foretaget en energiscreening af din virksomhed, der identificerer muligheder for at optimere energiforbruget– alt sammen efter princippet ”no cure, no pay”.

Vi hjælper dig naturligvis med at vurdere og prioritere optimeringsmulighederne og de tekniske løsninger, så du får implementeret de mest optimale og rentable energisparetiltag.

Screening

Vi udarbejder en screeningsoversigt på baggrund af bl.a. oplysninger om det nuværende energiforbrug samt en fysisk gennemgang af anlægget og området. Screeningsoversigten skaber overblik over de potentielle energibesparelser, investeringen og mulige tilskud.

Vurdering

I samarbejde med dig vurderer vi hvilke tekniske og økonomiske løsninger, der er mest værdiskabende. Vi arbejder efter konceptet ”no cure, no pay”, så hvis du ikke ønsker at gå videre med projektet, afsluttes det uden omkostninger. Viser screeningen et interessant potentiale, aftaler vi vilkårene for det videre forløb.

Projektudarbejdelse

For at kunne dokumentere energibesparelsen korrekt indhenter vi uddybende oplysninger og afdækker energiforbruget ved måling eller på anden vis. I samarbejde med dig finder vi de tekniske løsninger, der bedste matcher dine ønsker og behov. Vi giver overblik over løsninger, investering og eventuelle tilskud i en samlet projektrapport.

Projektgennemgang

Sammen gennemgår vi projektrapporten og vurderer forudsætninger for projektet. Inden der afgives ordre og projektet igangsættes, aftaler vi det videre tidsforløb og får dokumentation og formalia på plads.

Projektgennemførelse og udbetaling af evt. tilskud

Projektet gennemføres og vi kan undervejs bistå med rådgivning. Når projektet er afsluttet, giver du os besked, og vi vil derefter varetage den administrative proces omkring udbetaling af et eventuelt energisparetilskud samt vores honorar.

Dansk Energirådgivning

Få endnu mere ud af energien med Opteamize

Opteamize er et servicekoncept, som vi har udarbejdet til virksomheder, der ønsker en bæredygtig produktion ved at systematisere deres energieffektivisering i samarbejde med os som energipartner. En Opteamize projekt- eller serviceaftale løber over en flerårig aftaleperiode, hvor vi løbende identificerer, prioriterer og implementerer energisparetiltag, mod at vores honorar udgør en andel af den realiserede besparelses værdi.

Opteamize projektaftale Opteamize serviceaftale