Køleanlæg og fryseanlæg

Energioptimering af køleanlæg og fryseanlæg

Køle- og fryseanlæg udgør typisk en stor andel af virksomheders elforbrug. Derfor kan der være væsentlige besparelser at hente ved energioptimering af disse anlæg. Lad os hjælpe dig med at skabe overblik over din virksomheds muligheder for energieffektivisering med eventuelle tilskud.

Energibesparelser på anlæg

Din virksomhed kan spare på energiudgifterne til køle- og fryseanlæg på flere måder. Typiske indsatsområder kunne være:

 • Ændring i temperaturer i anlægget
  • Fordampertemperatur
  • Kondensatortemperatur
 • Udnyttelse af overskudsvarme
 • Optimering af regulering
  • Kompressorregulering
  • Kondensatorregulering
  • Fordamperregulering
 • Udskiftning af komponenter eller anlæg

Ved grundig gennemgang af din virksomheds køle- eller fryseanlæg vil vores energirådgivere kunne finde frem til de energisparetiltag, som er mest optimale for din virksomhed at investere i – tekniske såvel som økonomiske. Vi rådgiver både på ”no cure, no pay” projektbasis og i forbindelse med projekt- og serviceaftaler, hvor vi over en flerårig periode sikrer din virksomhed energibesparelser, mod at vi får en andel af besparelsen som vores honorar.

Find ud af hvilket af vores koncepter, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Køleanlæg og fryseanlæg
Dansk Energirådgivning

Udnyttelse af overskudsvarme fra anlæg

Udnyttelse af overskudsvarme fra køle- eller fryseanlæg giver store besparelser på energiforbruget. Samtidigt er det en bæredygtig løsning, hvor energi, der ellers ville gå tabt, udnyttes effektivt. Vi har stor erfaring med energispareprojekter, som omhandler effektiv udnyttelse af overskudsvarme fra køle- og fryseanlæg.

Blandt andet har vi været med til at sikre, at ABC Lavpris i Randers opnåede væsentlige driftsmæssige og økonomiske gevinster ved at optimere butikkens køle- og varmesystem, så overskudsvarmen fra butikkens køleanlæg i dag anvendes til opvarmning af butikken og tilhørende lejligheder samt salg til fjernvarme. Læs dén og flere af vores cases her.

Tilskud til energioptimering af køle- og fryseanlæg

Når din virksomhed energioptimerer sine anlæg, er det muligt at søge om energitilskud. Hos Dansk Energirådgivning gør vi den administrative proces i forbindelse med tilskud let for dig, da vi beregner energibesparelsen, skaber overblik over investeringen, ansøger om tilskud og ikke mindst sørger for udbetaling af tilskud. Det er vigtigt, at der er ansøgt om energitilskud, inden energispareprojektet igangsættes.

Kontakt