Kedler

Energioptimering af kedler

En udskiftning af et ældre kedelanlæg kan reducere din virksomheds energiforbrug væsentligt. Hos Dansk Energirådgivning har vi stor erfaring med rådgivning om energioptimering af kedler inden for landbrug og industri. Lad os hjælpe dig med at skabe overblik over investeringen og aktuelle muligheder for tilskud.

Lavere energiforbrug og større driftssikkerhed

Energioptimerende tiltag, som udskiftning af en ældre, ineffektiv kedel, kan have stor betydning for din virksomheds energiforbrug og daglige drift. Vores mere end 12 års erfaring med energioptimering af kedler i industrien og landbruget sikrer dig et optimalt energispareprojekt, hvad enten din virksomhed udskifter en halmkedel, gaskedel, biokedel, dampkedel, oliekedel eller anden type kedel.

Både for industrivirksomheder og landbrug kan en udskiftning af en ældre, ineffektiv kedel ofte være et værdiskabende projekt med en kort tilbagebetalingstid og en væsentlig energibesparelse. Herudover kan der ofte også være besparelser at hente ved vedligeholdelsen af en ny kedel fremfor en ældre.

En udskiftning af to ældre gaskedler til 4 mindre nye gaskedler var for eksempel løsningen for Titan Wind, som medførte en årlig besparelse på ca. 350.000 kr. på udgifterne til naturgas. Du kan læse denne og andre af vores industri- eller landbrugscases her.

Energitilskud til kedler

Med Energistyrelsens Erhvervspulje er det muligt for din virksomhed at ansøge om energisparetilskud til energisparende tiltag. Når du kontakter os, foretager én af vores energirådgivere en indledende screening af projektet, hvor det vurderes, om projektet er rentabelt for dig.

Kontakt
Kedler