Gyllekøling

Energioptimering ved gyllekøling

Implementeringen af et gyllekølingsanlæg har både økonomiske og miljømæssige gevinster for dit landbrug. Hos Dansk Energirådgivning har vi flere års erfaring med energibesparelser og -tilskud i forbindelse med implementering af gyllekøling. Lad os hjælpe med at skabe overblik over de mulige løsninger til netop dit landbrug.

Energibesparelser og et bedre staldmiljø med gyllekøling

Energieffektivisér ved at udnytte overskudsenergien fra gylle. Et gyllekølingsanlæg udnytter varmen ved at køle på gyllen via nedstøbte køleslanger. Varmen indhentes herefter gennem varmeoptagende slanger, der er forbundet til en varmepumpe. På den måde udnyttes varmen fra gyllen, som ellers går tabt.

Et gyllekølingsanlæg har mange flere fordele end blot de økonomiske gevinster i form af energibesparelser. Gyllekøling er bl.a. også med til at reducere de skadelige ammoniakdampe og herved forbedre både arbejdsklimaet og dyrevelfærden i stalden.

Tilskud til energioptimering med gyllekølingsanlæg

Med Energistyrelsens Erhvervspulje er det muligt at søge tilskud til energiforbedrende tiltag som for eksempel etablering af gyllekøling. Hos Dansk Energirådgivning sørger vi for at gøre et energispareprojekt simpelt og overskueligt for din virksomhed, da vi dokumenterer, beregner og ansøger om energitilskud til projektet.

Vi gør opmærksom på, at der skal ansøges om tilskud, inden energispareprojektet igangsættes, dvs. inden der indkøbes materialer til projektet.

En løsning til ethvert behov

Hos Dansk Energirådgivning har vi over 12 års erfaring med energirådgivning. Vi foretager en indledende screening for at finde de rette løsninger for netop dit landbrug.

Få foretaget en energiscreening, der kortlægger din virksomheds energiforbrug.

Vi rådgiver både på ”no cure, no pay” projektbasis og i forbindelse med projekt- og serviceaftaler, hvor vi over en flerårig periode sikrer din virksomhed energibesparelser, mod at vi får en andel af besparelsen som vores honorar.

Find ud af hvilket af vores koncepter, der passer bedst til dig og din virksomhed her.

Gyllekøling