Flowbatterier kan muliggøre effektiv el-energilagring i storskala

Et projektkonsortium bestående af seks private virksomheder vil med midler fra den offentlige tilskudspulje EUDP udvikle en løsningsmodel til omkostningseffektiv energilagring i det kollektive elnet. Projektet tager udgangspunkt i flowbatterier og skal sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der demonstrerer teknologien i praksis.

Med baggrund i det øgede behov for el-energilagring har Nordisk Energirådgivning ApS dannet et konsortium bestående af virksomhederne Inter Terminals A/S, VisBlue ApS, Tyréns A/S, Skanda A/S og Dansk Energirådgivning A/S. Til sammen har de seks virksomheder de nødvendige kompetencer til at undersøge tekniske og designmæssige løsninger for anvendelse af store flowbatterier til el-energilagring.

Fordelene ved flowbatterier er mange

Projektet sætter fokus på flowbatterier, som anses som værende en billig, energieffektiv, miljøvenlig, fleksibel og langtidsholdbar batteriløsning til lagring af vedvarende energi fra vind, sol og bølger. I flowbatteriet bindes og opbevares energien elektrokemisk i en væske, hvor energien først omsættes og afleveres som elektricitet, når der igen er behov for den.

Ulempen ved flow-batteriet er dog en høj investeringspris, som hidtil har gjort, at markedskræfterne i sig selv ikke har kunnet modne og udbrede teknologien. Derfor har virksomhederne i konsortiet også fået til opgave at belyse en løsning, som omkostningseffektiviserer etableringsudgiften til flowbatterier.

Behovet for forsyningssikkerhed i elnettet stiger i takt med udbredelsen af vedvarende energi

Store energilagre, som flowbatterier kan bidrage til, er med til at sikre en høj forsyningssikkerhed i elnettet i fremtiden, hvor der kommer mere uforudsigeligt, vedvarende energi i elnettet. Samtidig muliggør batterilager tilsluttet elnettet, at energien afleveres direkte tilbage til elnettet efter lagring, modsat andre lagringsteknologier der omhandler konvertering til mindre anvendelige energimedier, f.eks. varme.

Flowbatterier kan gøre Danmark til foregangsland

Får projektkonsortiet tilegnet sig den rette viden og erfaring om store omkostningseffektive flowbatterier, kan det bruges til at positionere Danmark som foregangsland inden for teknologien, idet Danmark vil være blandt de første lande i verdenen til at implementere el-energilagring i storeskala.

Når de samarbejdende virksomheder er færdige med forundersøgelsen i foråret 2021, vil konklusionerne skulle bruges til at sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der skal demonstrere flowbatteri-teknologien i virkelighedsnære forhold.

Tilskudsmidler skal fremme bæredygtige energilagringsløsninger

Projektet udføres som en del af det Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), hvor konsortiet til dels med egne midler arbejder på udvikling af bæredygtige, integrerede energilagringsløsninger. EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi på energiområdet, der kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Dansk Energirådgivning justerer ejerskabskredsen frem mod fortsat vækst

Med mere end 20 % af de samlede indberettede energibesparelser er Dansk Energirådgivning landets ubetinget største uvildige rådgiver målt på markedsandel. Igennem de seneste 2 år har virksomheden opbygget en serviceforretning inden for biogas, hvor man nu med en ændret ejerstruktur får tilført kompetencer, som vil gøre virksomheden bedre rustet til at udvikle nye forretningsområder.

Danmarks største uafhængige virksomhed indenfor biogas- og energirådgivning, Dansk Energirådgivning, har med en ny hovedaktionær fået en stærk partner til at sikre fremtidig vækst og forretningsudvikling. Jon Malthe-Bruun overtager den oprindelige stifters, Lars Waage Petersen, og Finance Zealands aktier.

– Vi har gennem virksomhedens levetid haft en kraftig vækst. De seneste 2 år har vi brugt mange ressourcer på at styrke organisationen. Nu er vi klar til at fortsætte væksten indenfor biogasservice og vores Opteamize-koncept, som er målrettet besparelser i SMVer. Med den nye ejer får vi en partner, der kan tilbyde kapital og samtidig har kompetencer til at være med til at tage større markedsandele indenfor det kendte og samtidig medvirke til at udvikle det ukendte, udtaler Michael Kamstrup Søndergaard, adm. direktør i Dansk Energirådgivning.

Vækstvirksomhed op på næste niveau

Virksomheden stod i 2019 for mere end 30% af de samlede indberettede energibesparelser i Danmark. Samlet set er virksomhedens omsætning de seneste fem år vokset med ca. 30% om året, og bundlinjen er mere end fulgt med. 2019 har været det bedste år i virksomhedens historie; godt hjulpet på vej af realiseringen af nogle kontrakter ifm. aktiehandlen.

– Vi vil fortsat fremad med vores virksomhed. Vi har en sund kerneforretning, som vi hele tiden har bygget på. Vi fået en god service-forretning på plads gennem de seneste 2 år, og nu ønsker vi at øge aktiviteterne på denne del. Med vores nye partner er vi bedre rustet til dette, udtaler Thomas Kristiansen, medejer i Dansk Energirådgivning.

Dansk Energirådgivnings administrerende direktør, Michael Kamstrup Søndergaard, fortæller, at man i løbet af de seneste 2 år har styrket de administrative processer og udviklet organisationen. Desuden har virksomheden etableret kontor i Odense og datterselskab i Tyskland. Nu skal denne udvikling bruges til at øge service-forretningen både i Danmark og i Tyskland.

– Med det øgede fokus på klimaudfordringerne forventer vi, at det vil øge efterspørgslen efter vores produkter, som retter sig både mod optimering af energi, som kan lagres, samt reduktion af CO2. Både i Danmark og i udlandet, udtaler Michael Kamstrup Søndergaard.

 Dansk Energirådgivning, som i dag har godt 35 ansatte, startede i 2007. De primære forretningsområder er energirådgivning til erhvervslivet efter princippet om no-cure-no-pay og rådgivning til og service af biogasanlæg hos bl.a. landmænd.

Jon Malthe-Bruun bliver hovedaktionær med 60% af virksomheden. De resterende 40% ejes af to af de tre oprindelige ejere; Thomas Kristiansen og Nicolaj Ørskov Olsen.

Kontakt:

Michael Kamstrup Søndergaard, adm. direktør, 22 50 05 82, mks@danskenergiraadgivning.dk

Dansk Energirådgivning

Mød Dansk Energirådgivning til SMV DAGEN 2020

Den 27. januar står Martin Sønderby, Jesper Jensen og Rasmus Haahr klar i zonen ”Startup your (green) Business” til SMV DAGEN 2020. Dansk Industri har sammensat et spændende program, som sætter fokus på, hvordan virksomheder – særligt SMV’er – kan bruge den grønne omstilling som afsæt for udvikling og vækst.

Vi ser meget frem til at præsentere vores Opteamize-koncept og gøre SMV’erne klogere på, hvordan forretningsudvikling og bæredygtighed kan gå hånd i hånd med energieffektivisering.

Læs mere om SMV DAGEN 2020 her: https://www.danskindustri.dk/smvdagen/

Nyhed-om-SMV-dagen

Biogas udgør en vigtig brik i det bæredygtige og økologiske landbrug

På Ausumgaard har man netop færdiggjort udvidelsen på herregårdens biogasanlæg med Dansk Biogasrådgivning som rådgiver. Gasproduktionen er mere end fordoblet, og Ausumgaard kan nu levere opgraderet bionaturgas svarende til ca. 8.000 husstandes årlige varmeforbrug. Udvidelsen af biogasanlægget er nøje indtænkt som en del af gårdens strategi om at omlægge planteavlen til økologi og drifte et bæredygtigt, moderne landbrug. Bliv klogere på hvorfor i artiklen.

Læs artiklen her

Nyhed om Biogas - Ausumgaard

Den grønne omstilling behøver ikke være dyr for din virksomhed

Faktisk kan energieffektivisering hjælpe dig med at producere mere bæredygtigt og samtidig styrke bundlinjen via energibesparelser. Og indgår du en Opteamize-aftale, hvor din virksomhed opnår reelle energibesparelser over en flerårig periode, mod at vi som rådgiver får del i besparelsen, så er din virksomhed godt på vej til at reducere klimaaftrykket på rentabel vis.

Læs mere i artiklen hvor Martin Sønderby forklarer, hvordan en Opteamize-aftale forbereder virksomheder på en fremtid, hvor klimaaftryk bliver et vigtigt konkurrenceparameter.

Læs artiklen her

Nyhed om Opteamize-artikel i Maskinmesteren