Case – Vorbasse Fritidscenter

Fra naturgas til jordvarme og varmepumper

Tidligere blev Vorbasse Fritidscenter opvarmet af seks gasfyr med en kapacitet på i alt 290 kW. I dag er gasfyrene afløst af to 84 kW jordvarmepumper. CO2-reduktionen er beregnet til 143 ton.

»Samarbejdet med Dansk Energirådgivning har været rigtig godt«

fortæller Henrik Langhoff, projektleder i Billund Kommune, som kan glæde sig over, at konverteringen til varmepumper vil beregnet medføre en CO2-reduktion på 143 ton ved elimineringen af naturgas til opvarmning.

»Billund Kommune, som driver Vorbasse Fritidscenter, har et ønske om at fremme grønne energitiltag. Det er baggrunden for, at vi har skiftet fra naturgas til eldrevne varmepumper baseret på jordvarme,« siger Henrik Langhoff, projektleder i Billund Kommune.

»Varmepumper er en godt afprøvet teknologi med dokumenteret lang levetid. Det samme gælder jordvarmeslanger,« siger han videre.

Ud over beregninger af energibesparelser og tilskud ved en konvertering til varmepumper har Dansk Energirådgivning også hjulpet kommunen med at sikre, at de valgte varmepumper kunne dække varmebehovet i fritidscentret.

Efter en indkøringsperiode er erfaringerne fra Vorbasse Fritidscenter, at de selvregulerende varmepumper kører, som de skal.

Dansk Energirådgivning har beregnet en årlig besparelse på 674.000 kWh ved konverteringen til varmepumper – medregnet varmegenvinding fra fritidscentrets svømmehal.

Vorbasse Fritidscenter
Energibesparelsen i Vorbasse Fritidscenter indbefatter konvertering til varmepumper og varmegenvinding fra fritidscentrets svømmehal
Download PDF