Case – Titan Wind

Udskiftning af gaskedler hurtigt betalt hjem

To store, gamle gaskedler er udskiftet til fire nye, mindre gaskedler hos Titan Wind. Det har givet store energibesparelser og en meget kort tilbagebetalingstid.

»Dansk Energirådgivning er yderst kompetente, og det har gjort projektet med de nye kedler meget nemt for os. Vi kunne måske godt have kørt projektet selv, men det ville have taget al for meget tid i forhold til vores andre, daglige opgaver. Dansk Energirådgivning har været en god sparringpartner hele vejen igennem, og vi vil gerne bruge dem igen næste gang, vi skal i gang med et energiprojekt,«

siger Erling Mathiasen, Maintenance & HSE Manager hos Titan Wind

Titan Wind fremstiller tårne til vindmøller og har i mange år brugt gaskedler til både rumopvarmning og opvarmning af varmt vand.

Men efterhånden var gaskedlerne blevet meget gamle og ineffektive.

»Vi kunne se, at vores gasregning blev større og større. Den ældste af gaskedlerne var helt tilbage fra 1969 og den anden var fra 1980erne, så de var til sidst meget slidte og ikke spor effektive sammenlignet med, hvad nye kedler kan yde,« fortæller Erling Mathiasen, Maintenance & HSE Manager hos Titan Wind.

Efter at have undersøgt alternativer som fjernvarme og solvarme besluttede Titan Wind at investere i nye effektive gaskedler. Løsningen blev fire mindre gaskedler, som medfører en årlig besparelse på ca. 350.000 kr. på udgifterne til naturgas, hvilket svarer til cirka en tredjedel af investeringen i de nye kedler og giver en tilbagebetalingstid på godt to år.

»Dansk Energirådgivning har hjulpet os med både den tekniske løsning og med at hente et økonomisk tilskud til investeringen ved at sælge den store energibesparelse, vi har fået,« siger Erling Mathiasen.
Samtidig fortrænger de fire nye gaskedler ca. 150 ton CO2 pr. år, så varmeproduktionen hos Titan Wind er blevet meget mere grøn.

»Vi er glade for at kunne sige, at vi udleder mindre CO2, og vi har oveni fået nogle nye og meget driftssikre gaskedler. Faktisk er temperaturen fra kedlerne så lav, at vi også kan nedlægge vores gamle skorsten. Vi kan overvåge kedlerne online via vores CTS-program, som giver alarmer, hvis der sker noget, vi skal være opmærksomme på. Så der har været flere gevinster med de nye kedler,« siger Erling Mathiasen.

Titan Wind
Download PDF