Case – Snogbækgaard

Etablering af intelligent overdækning i fravænningsstald

En kompetent rådgivning og en professionel tilgang til tingene er baggrunden for, at landmændene Lorens og Christian Lorenzen, der driver Snogbækgaard I/S ved Sønderborg, har valgt Dansk Energirådgivning som rådgiver for både tidligere og kommende energieffektiviseringer.

»Dansk Energirådgivning har en professionel tilgang til tingene, de ser på sagen i praksis og kommer ud i marken,«

fortæller Lorens Lorenzen.

Lorens og Christian Lorenzen ønskede kompetent energirådgivning, da de besluttede sig for at etablere intelligent overdækning i deres fravænningsstald med 2.880 stipladser. De var i gang med undersøgelserne forud for projektet, da de kontaktede Dansk Energirådgivning. Lorens og Christian Lorenzen havde spurgt sig for flere steder og fik anbefalet Dansk Energirådgivning.

Det viste sig at Dansk Energirådgivning kunne finde bedre tilskudsmuligheder, end det de tidligere havde fået oplyst fra anden side. »Dansk Energirådgivning har en professionel tilgang til tingene, de ser på sagen i praksis og kommer ud i marken. De så på det faktiske forbrug og brugte ikke tabeller og nøgletal. Der kan jo være store afvigelser ift. den virkelige verden,« fortæller Lorens Lorenzen.

»Det er rart at kunne ringe til rådgiveren hos Dansk Energirådgivning, han ved hvad han taler om. Han har et bredt branchekendskab og kender mange tekniske løsninger. Han er en god sparringspartner. Vi behøver heller ikke sætte os ind i alle reglerne, det er jo noget af en jungle. Vi overlader trygt sagen til ham, så kan vi koncentrere os om driften,« fortæller Lorens Lorenzen.

Snogbækgaard
Download PDF