Case – Nordmark

Store energibesparelser i bygninger

Nordmark har samarbejdet med Dansk Energirådgivning siden 2010 om flere energispareprojekter – senest ved energioptimering af en ny produktionshal.

»Det arbejde, som Dansk Energirådgivning udfører for os, har vi hverken tiden eller kompetencen til selv at udføre. Hvis ikke de hjalp os, er det ikke sikkert, vi ville have fået tilskud til alle vores projekter, og så var de måske ikke blevet til noget. Så for os er det meget vigtigt at have en professionel partner med forstand på energitilskud,«

siger Michael Jacobsen, produktionschef hos Nordmark

Nordmark er specialister i bearbejdning af store stålemner og CNC-fræsning. Virksomheden fremstiller blandt andet store stålemner til vindmølleindustrien.

Det seneste samarbejde mellem Nordmark og Dansk Energirådgivning tager udgangspunkt i en ny produktionshal i Sæby, hvor der er installeret ny procesventilation, lufttæpper ved porte, ny energioptimeret opvarmning, ny lysinstallation (LED) og ny trykluftkompressor.

»Med hjælp fra Dansk Energirådgivning har vi fået tilskud til at skifte vores belysning, selv om den kun var seks år gammel. Med ny LED-teknologi giver det en god tilbagebetalingstid, når man har så mange driftstimer, som vi har. Dansk Energirådgivning kender de nye energiteknologier og kan lave beregningerne på den rigtige måde,« siger Michael Jacobsen, produktionschef hos Nordmark.

»Vi kan også godt lide deres forretningsmodel. Der bliver kun lavet projekter, som begge parter får noget ud af, og det sikrer et godt samarbejde,« siger han videre.

Ud over tilskud til investeringerne får Nordmark glæde af energibesparelserne fra dag 1.

»Med nye, energioptimale løsninger får vi gevinsten med det samme, så vi hver måned sparer på vores driftsudgifter. I vores gamle bygning havde vi varmeudgifter for 700.000 kr. årligt. Nu har vi fået en ny og større bygning, hvor varmeudgiften er kommet ned på 250.000 kr. Det betyder meget for vores økonomi,« siger Michael Jacobsen, som har anbefalet Dansk Energirådgivning til flere andre virksomheder.

Normark
Normarks energispareprojektet indebar ny procesventilation, lufttæpper ved porte, ny energioptimeret opvarmning, ny lysinstallation (LED) og ny trykluftkompressor.
Download PDF