Case – Nordisk Perlite

Overskudsvarme bruges som fjernvarme

Tidligere blev Nordisk Perlites overskudsvarme fra produktionen lukket ud til fuglene. I dag er der anlagt en fjernvarmeledning fra virksomheden til Hillerød Forsyning, som årligt modtager 8,3 millioner kWh – svarende til cirka 485 husstandes fjernvarmeforbrug.

”Det var Dansk Energirådgivning, som gjorde det klart for os, at der var et stort potentiale i at sælge overskudsvarmen fra vores produktion”

Direktør Niels Knudsen, Nordisk Perlite

»Vores samarbejde med Dansk Energirådgivning har omfattet både teknisk rådgivning, da varmegenvindingen skulle etableres, og de har også stået for hele processen med at sælge vores energibesparelse, så vi har fået et tilskud til vores investering. Det har de klaret meget konstruktivt hele vejen igennem,« siger Niels Knudsen, direktør hos Nordisk Perlite.

Nordisk Perlite er den eneste perlite-producent i verden, som sælger sin overskudsvarme og er dermed blevet en ”grøn” producent af perlite.

Nordisk-Perlite
Download PDF