Case – Lactosan

Optimeret produktion med nyt affugtningsanlæg

Lactosan producerer ostepulver til fødevareindustrien, og det sker ved en tørreproces, der anvender udeluften som medie. Men da udeluftens temperatur og fugtighed varierer henover året, har Lactosans produktion været meget påvirket af den skiftende kvalitet af udeluften.

“Tallene viste, at der kunne være en god businesscase i at udnytte overskudsvarmen internt i deres egen produktion til en affugtningsproces, som ville hjælpe med at holde et ønsket fugtniveau i udtørringsprocessen. Den løsning ville løse problemet med den skiftende fugtighed i udeluften og samtidig give en energigevinst.”

Ole Jakobsen, senior projektleder hos Dansk Energirådgivning

For at imødegå problemet med den skiftende kvalitet af udeluften har Lactosan nu etableret en affugtningsløsning. Den nye affugtningsløsning har givet Lactosan en højere og mere stabil produktion og sparer samtidig på energien.

»Affugtningsanlægget hjælper os til at standardisere kvaliteten af den luft, vi bruger i tørreprocessen. Nu kører der en fuldautomatisk proces, som sørger for, at tørreprocessen får tilført den ønskede mængde luft ved en bestemt temperatur og fugtighed. På den måde har vi elimineret en usikkerhedsfaktor, som har påvirket vores produktion i den forkerte retning. Med affugtningsanlægget er vores produktion nu øget, og vi bruger mindre energi til den samme produktion,« siger Jan Nykjær Pedersen, maskinmester og teknisk chef, Lactosan.

Den beregnede gevinst var en energibesparelse på 10-15 procent, foruden at Lactosan i sommermånederne med mere fugtig udeluft vil kunne opretholde en højere, mere stabil produktion, fordi affugtningsløsningen holder luftfugtigheden nede på det ønskede niveau.

Læs mere her (nyt vindue) …

Det nye affugtningsanlæg hos Lactosan er blevet etableret og idriftsat i et samarbejde med Dansk Energirådgivning, JME VVS og GEOVENT A/S.
Download PDF