Case – Gartneriet Lammehave

Konvertering fra olie og kul til varmepumper og gaskedel

Gartneriet Lammehave har skiftet fra olie- og kulfyring til varmepumper og gaskedel. Det har udløst et tilskud på tre fjerdedele af investeringen og en tilbagebetalingstid på to til tre år samt 500 sparede årlige arbejdstimer.

Energioptimering bidrager både til en bedre driftsøkonomi og et grønnere miljø. I Gartneriet Lammehaves tilfælde har skiftet fra olie og kul givet en beregnet årlig reduktion af CO2-udledning på 300 ton.

Gartneriet Lammehave er specialister i kødædende planter, men gartneriet har også vist sig i stand til at tage en god bid ud af sit energiforbrug. Det er sket takket være en udskiftning af gamle olie- og kulfyrede kedler, som nu er afløst af en hybridløsning af eldrevne varmepumper og en gaskedel. Konverteringen er sket med hjælp fra Dansk Energirådgivning, som har beregnet energiøkonomien i investeringen og hjulpet Lammehave med at skaffe et tilskud, som svarer til tre fjerdedele af investeringen.

»Indtil videre kan vi konstatere et reduceret energiforbrug på mindst 30 procent, og måske kan det blive endnu større. Økonomisk forventer jeg en årlig besparelse på drift og vedligehold på 100.000 kroner og derudover en besparelse på selve brændslerne på 50.000 – 100.000 kroner. « siger ejer Niels Jørgen Petersen.
Ud over de stærkt reducerede energiudgifter og skiftet til en mere grøn energiforsyning er der en anden stor gevinst, nemlig sparet arbejdstid, som før gik til kul- og oliefyringen. De nye anlæg er fuldautomatiske og passer sig selv i det daglige. »Vi sparer dagligt mindst en times arbejde, som vi før brugte på olie- og kulfyringen. Det er omkring 500 timer årligt, som vi nu kan bruge på andre opgaver. Det er en stor frigørelse af ressourcer,« siger Niels Jørgen Petersen.

Gartneriet Lammehave
Gartneriet har fået et nyt hybridanlæg med varmepumpe og kondenserende gaskedel
Download PDF