Case – Espergærde gymnasium

Gymnasium styrker grøn profil med varmepumper

Espergærde Gymnasium har opnået en CO2-reduktion og et stort økonomisk tilskud ved at skifte fra gaskedler til varmepumper – med hjælp fra Dansk Energirådgivning.

»Vi har et ønske om hele tiden at styrke vores grønne profil, blandt andet ved at nedbringe vores CO2-udledning, og med varmepumper som erstatning for gaskedler har vi opnået en årlig energibesparelse på 712.000 kWh foruden en CO2-reduktion,«

siger vicerektor Henrik Arbo-Bæhr.

Opvarmningen af Espergærde Gymnasiums 10.200 kvadratmeter og gymnasiets varme vand er tidligere sket med gaskedler. Men i dag står varmepumper for de opgaver, og det har medført en betydelig reduktion i både energiforbruget og gymnasiets CO2-udledning.

Da gymnasiet havde fået et tilbud fra en leverandør af varmepumper, blev Dansk Energirådgivning bedt om at kontrollere de energimæssige og økonomiske forudsætninger for udskiftningen af gaskedler med varmepumper.
»Dansk Energirådgivnings beregninger bekræftede, at det var en god beslutning og investering, og den store energibesparelse er forudsætningen for det tilskud, der er ydet til vores investering,« siger Henrik Arbo-Bæhr.

»Vi har fået en professionel betjening af Dansk Energirådgivning. Ud over processen med at gennemregne projektets energimæssige forudsætninger har de løst opgaven med på vores vegne at søge om tilskud til investeringen i varmepumper. Det er foregået fuldstændig som aftalt, og beregningerne har her efter godt et års drift af varmepumperne vist sig at holde stik. Så vi er meget tilfredse med resultatet og glade for, at vi har fået styrket skolens grønne profil,« siger Henrik Arbo-Bæhr.

Espergærde gymnasium
Download PDF