Case – Carletti

Større produktion med mindre energi

En ny affugtningsproces hos Carletti har givet flere gevinster: Kortere produktionstid, øget produktivitet, og store energibesparelser, så tilbagebetalingstiden på investeringerne er på kun to år.

»Vi har øget vores kapacitet ved at forkorte tørreprocessen fra 19 til 12 timer for en batch på 4.500 kg chokoladelinser. Sagt på en anden måde bruger vi meget mindre energi per produceret kilo, og vi producerer flere varer per tidsenhed. Så vi har fået en betydelig produktivitetsforøgelse ud over energibesparelsen,«

fortæller Kent Egsgaard

Hos slikproducenten Carletti er der gennemført fire større energispareprojekter i samarbejde med Dansk Energirådgivning: Montering af affugtningsanlæg på procesluft, genvinding af varme fra luftkompressor, konvertering af oliebrænder til LPG-brænder på dampkedlen og udskiftning af lysstofrør til LED-rør. Til sammen giver de fire projekter en årlig besparelse på omkring 6 millioner kWh.

Før man indgår en aftale med Dansk Energirådgivning, foretager de en screening for at identificere besparelsespotentialet på virksomheden. Hvor mange kilowatt-timer kan man spare, og hvor stort tilskud vil man kunne få fra et energiselskab.

»Som virksomhed er det en god model. Man får nogle tal på både besparelsespotentialet, på de nødvendige investeringer og på tilbagebetalingstiden, før man beslutter sig. Foreløbig har beregningerne holdt stik, og nogle af besparelserne har vist sig at være større end beregnet,« siger fabrikschef Kent Egsgaard hos Carletti om Dansk Energirådgivnings ”No Cure – No Pay”-princip.

Læs mere her…

Carletti
Energirådgiver Ole Jakobsen og Carlettis fabrikschef Kent Egsgaard.
Download PDF