Landbrug

Energibesparelser i landbruget

Energieffektivisering er med til at forbedre både dit landbrugs driftsøkonomi og klimaaftryk. Kom godt i gang med at spare på energien med målrettet rådgivning.

Bruger dit landbrug for meget energi?

Dit landbrugs energieffektivitet afhænger af, om du løbende holder øje med energiforbruget og har fokus på at implementere energibesparende tiltag – en opgave som kan være tidskrævende i en travl hverdag med fokus på drift. Ikke desto mindre kan der være store besparelser og fordele at hente, hvis du energioptimerer dit landbrug.

Et effektivt landbrug kræver effektiv brug af energien

Med de rette værktøjer og rådgivning får du hjælp til at finde frem til, hvor det er rentabelt at energieffektivisere. Vi gennemgår dit landbrugs processer og anlæg for at kortlægge energiforbruget og identificere mulige energibesparelser. Nogle af de typiske fokusområder for energibesparelser i landbruget er:

Få foretaget en energiscreening af dit landbrug, som kortlægger potentialet for besparelser og energitilskud hertil

Landbrug - Dansk Energirådgivning
landbrug-koer

Branchespecifik energirådgivning

Hos Dansk Energirådgivning har vi erfaring med energispareprojekter inden for stort set alle typer landbrug. Dét sikrer dig konkret og målrettet energirådgivning, som passer til netop dit landbrug, hvad enten dit energispareprojekt foretages inden for svine-, malkekvægs- eller kyllingeproduktion, planteavl eller noget helt femte.

Vores rådgivning er uvildig, således du er sikret implementering af optimale løsninger, som skaber mest mulig værdi for dit landbrug. Målrettet energieffektivisering skaber nemlig ofte værdi i form af både økonomiske besparelser samt miljø- og driftsfordele.

F.eks. sparede landmand Mads Niær Kristensen 4.000 kWh om måneden ved at udskifte varmemåtter i farestaldene, som samtidig forbedrede staldmiljøet for smågrisene.

Læs dén og flere af vores landbrugscases.

Miljøledelse med flere fordele

Måske dit landbrug er omfattet IE-direktivet om miljøledelse for husdyrbrug, eller måske ønsker du blot at implementere miljøledelse for at systematisere og dokumentere dit landbrugs miljøindsats. Under alle omstændigheder er et miljøledelsessystem et effektivt værktøj til at arbejde struktureret mod et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug, bl.a. via energieffektivisering.

Læs mere om de mange fordele ved miljøledelse

Kontakt