Industri

Energibesparelser i industrien

Energitunge processer, produktionsudstyr og -anlæg er kendetegnene for mange industrivirksomheder. Derfor har de fleste virksomheder i industrien også et stort potentiale for energieffektivisering. Med de rette værktøjer og målrettet rådgivning kan energioptimering af din virksomhed blive en god forretning, der bidrager positivt til både driftsøkonomien og den grønne omstilling. Læs hvordan her.

Skab overblik over energiforbruget

For mange virksomheder kan det være en udfordring at afsætte tid til at gennemgå energiprocesserne i virksomheden og skabe overblik over energiforbruget samt potentialet for energioptimering. De fleste virksomheder har allerede gennemført et energispareprojekt eller to, men der kan mangle ressourcer til at løbende overvåge energiforbruget og sætte ind ved overforbrug og tomgangstab. Har man ikke løbende overblik, er det samtidigt svært at identificere og prioritere de energisparetiltag, som skaber mest mulig værdi for virksomhedens økonomi og grønne image.

Virksomheder med industrielle processer kan have mange energiforbrugere, hvor der kan være store besparelser at hente. Som rådgiver finder vi typisk potentiale for optimering af:

Det kan være små eller store ting som er årsagen til, at din virksomheds anlæg ikke driftes energieffektivt. Det kan f.eks. være, at anlægget ikke er tilpasset virksomhedens behov, eller at er der er brug for ændringer i temperaturindstillinger. Selv små indgreb kan resultere i store besparelser på energiregningen.

Få foretaget en energiscreening, der kortlægger din virksomheds energiforbrug

Køleanlæg og fryseanlæg
Industri - Dansk Energirådgivning

Styrk bundlinjen og konkurrenceevnen i den grønne omstilling med energibesparelser

Den grønne omstilling har taget fart, og forbrugerne efterspørger i stigende grad produkter, som er fremstillet med omtanke for klimaet.

Energibesparelser kan være med til at sikre, at den grønne omstilling er omkostningseffektiv for din virksomhed. Når din virksomhed optimerer energiforbruget, reducerer det nemlig omkostningerne til energi her og nu. Samtidig resulterer det lavere energiforbrug i en mere bæredygtig produktion, hvor produkterne bliver fremstillet med et mindre klimaaftryk.

Vil du opnå de størst mulige besparelser, er det en fordel at implementere et energiledelsessystem, der systematiserer og målretter din virksomheds energieffektivisering.

Få uvildig rådgivning om energioptimering i industrien

Hos Dansk Energirådgivning har vi over 12 års erfaring med energioptimering i industrien. Når du involverer en energirådgiver, er du sikret relevant rådgivning og support, der resulterer i de mest optimale løsninger og vedvarende besparelser på energiregningen. Vi har overblikket over aktuelle energitilskud og rådgiver uvildigt om tekniske løsninger.

Vi rådgiver både på ”no cure, no pay” projektbasis og i forbindelse med projekt- og serviceaftaler, hvor vi over en flerårig periode sikrer din virksomhed energibesparelser, mod at vi får en andel af besparelsen som vores honorar.

Find ud af hvilket af vores koncepter, der passer bedst til dig og din virksomhed her.

Kontakt