Gartneri

Energirådgivning for gartnerier

Gartneri kan være en energikrævende branche at drive virksomhed i. Ofte kan der dog være god mulighed for at spare på energien ved implementering af energibesparende tiltag, som gavner både driftsøkonomien og miljøet. Læs hvordan her.

Fordele ved energieffektivisering

I gartneridrift bruges der traditionelt store mængder energi på især opvarmning, affugtning og belysning, hvormed potentialet for energioptimering kan være stort. Optimeres energiforbruget, reducerer det både dit gartneris klimaaftryk og forbedrer bundlinjen via besparelser på energiregningen.

For eksempel reducerede Gartneri Lammehave deres energiforbrug med 30 % og den årlige CO2-udledning med 300 ton. Læs hele casen her.

Branchespecifik energirådgivning

Hos Dansk Energirådgivning har vi flere års erfaring med at rådgive gartnerier om energioptimering og mulighederne for energitilskud hertil.

Vi rådgiver både på ”no cure, no pay” projektbasis og i forbindelse med flerårige projekt- eller serviceaftaler, hvor vi sikrer dit gartneri energibesparelser, mod at vores honorar udgør en andel af de realiserede besparelser.

Med en flerårig aftale på energirådgivning hjælper vi jer med at arbejde kontinuerligt med optimering og reducering af energiforbruget ved brug af værktøjer inden for energiledelse. Her igangsættes både adfærdsmæssige og tekniske tiltag, så virksomheden konstant udnytter dets energi på bedste vis.

Kontakt