Biogas

Alt i biogasrådgivning samlet under ét tag

Vi har samlet al den ekspertise og erfaring, du har brug for som biogasanlægsejer, under ét tag. Det betyder, at vi kan rådgive om alt lige fra idé og projektskabelse til biologisk service af det færdige biogasanlæg.

Projektskabelse, etablering, optimering og udvidelse af biogasanlæg

Hos Dansk Biogasrådgivning har vi en bred faglig ekspertise og praktisk erfaring inden for biogas. Vores overblik og store netværk i branchen sikrer dit projekt den nyeste viden og de mest optimale løsninger.

Hvad enten du overvejer at etablere et biogasanlæg, optimere eller udvide et eksisterende anlæg, står vi klar med målrettet rådgivning. Vi bruger vores erfaring fra en række biogasanlæg til at skabe hele løsninger, som imødekommer ønsker og behov fra både biogasanlæggets ejere og omgivelser.

Biologisk service og analyse

Effektiv opstart og drift af et biogasanlæg er et mix af teknik og biologiske processer. Det kræver løbende analyser og biologisk service at opretholde størst muligt og stabil gasproduktion på et biogasanlæg.

Med en biologisk serviceaftale hos Dansk Biogasrådgivning er du blandt andet sikret optimeret gasudbytte og færre driftsfejl. På baggrund af løbende prøvetagninger, grundige analyser i vores eget laboratorium og rapportering om anlæggets sundhedstilstand har du et aktuelt overblik over dit biogasanlæg, som gør det muligt at sætte ind, så snart behovet opstår.

Vi tilpasser enhver serviceaftale til det specifikke anlægs behov. Kontakt vores biogas-serviceafdeling og hør mere om mulighederne for biologisk service.

Biogas - Dansk Energirådgivning

Administration og bæredygtighedscertificering

Vi har stor erfaring med administrative opgaver samt certificering i forbindelse med etablering og drift af biogasanlæg, herunder:

 • Indberetning til Energistyrelsen
 • Materiale til Sikkerhedsstyrelsen
 • Opbygning af egenkontrolsprogram til Fødevarestyrelsen
 • Formidling af grønne EL-certifikater
 • ISCC bæredygtighedscertificering

Myndighedsbehandling

Det er som oftest kompliceret og tidskrævende at få de nødvendige tilladelser til et biogasanlæg på plads. Vores team af fagspecialister, som har stor erfaring med myndighedsbehandling, kan være med til at sikre, at myndighedsbehandlingen ikke forsinker projektet og koster omsætning og bundlinje.

Vi varetager følgende opgaver inden for myndighedsbehandling:

 • VVM-anmeldelse
 • Miljøgodkendelse
 • Miljøkonsekvensrapport
 • Lokalplan og tilhørende miljørapport
 • Landzonetilladelse
 • Veterinærtilladelse

Læs mere på www.danskbiogasraadgivning.dk