Find ud af, om din virksomhed kan spare penge på energiregningen

I en tid hvor mange virksomheder desværre oplever, at indtjeningen er gået lidt i stå, kan det være en god idé at få belyst, hvor der kan optimeres og spares omkostninger.

Energioptimering er en effektivt måde, hvorpå din virksomhed kan skabe en bedre bundlinje og samtidig bidrage til den grønne omstilling.

Vi har samlet en masse information om energioptimering lige her. Du får bl.a. 5 gode råd til, hvordan din virksomhed sikrer en vellykket energioptimeringsproces.

Benyt dig også af muligheden for at få en uvildig vurdering af din virksomheds potentiale for energieffektivisering ved at booke en gratis og uforpligtende energiscreening.

Læs mere og book en gratis energiscreening her.

Energiscreening

Information i forbindelse med Corona

Kære kunder og samarbejdspartnere

I Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning følger vi myndighedernes anbefalinger og information vedrørende Corona (COVID-19) nøje. Vi har allerede taget en række forholdsregler for at begrænse risikoen for smitte. Vores tiltag har til formål at så vidt muligt beskytte medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder og samtidig sikre et fortsat højt serviceniveau og stabil energiforsyning via vores kunders biogasanlæg.

Som virksomhed forsøger vi at opretholde en så normal drift som muligt, sådan vores kunder og samarbejdspartnere vil få løst alle opgaver, projekter og forespørgsler som vanligt.

Vi har bedt alle medarbejdere, som har mulighed for det, om at arbejde hjemmefra i den kommende periode. Det betyder, at alle interne og eksterne fysiske møder, som ikke er tvingende nødvendige, vil blive afholdt enten digitalt/telefonisk eller rykket til efter den 1. april 2020. Vi vil inden for få dage kontakte de kunder og samarbejdspartnere, som dette berører, for at aftale, hvad vi gør i den konkrete situation.

Vores kontorer og tilhørende biogaslaboratorium vil være bemandet i begrænset omfang. Dog i det omfang, som er nødvendigt for, at vores kunder modtager de services, de plejer, og kan fortsætte driften som vanligt. Vi har et medansvar i at sikre en stabil energiforsyning via vores kunders biogasanlæg og vil naturligvis bidrage til, at alle kritiske funktioner holdes i gang.

Alle medarbejdere vil som sædvanligvis være klar til at besvare jeres forespørgsler per mail og telefon, så tøv ikke med at kontakte dem. Alle medarbejderes kontaktinformationer kan findes her.

Vi vurderer løbende vores tiltag for at mindske smitterisikoen yderligere. Ved udvikling i situationen vender vi tilbage med opdateret information.

Flowbatterier kan muliggøre effektiv el-energilagring i storskala

Et projektkonsortium bestående af seks private virksomheder vil med midler fra den offentlige tilskudspulje EUDP udvikle en løsningsmodel til omkostningseffektiv energilagring i det kollektive elnet. Projektet tager udgangspunkt i flowbatterier og skal sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der demonstrerer teknologien i praksis.

Med baggrund i det øgede behov for el-energilagring har Nordisk Energirådgivning ApS dannet et konsortium bestående af virksomhederne Inter Terminals A/S, VisBlue ApS, Tyréns A/S, Skanda A/S og Dansk Energirådgivning A/S. Til sammen har de seks virksomheder de nødvendige kompetencer til at undersøge tekniske og designmæssige løsninger for anvendelse af store flowbatterier til el-energilagring.

Fordelene ved flowbatterier er mange

Projektet sætter fokus på flowbatterier, som anses som værende en billig, energieffektiv, miljøvenlig, fleksibel og langtidsholdbar batteriløsning til lagring af vedvarende energi fra vind, sol og bølger. I flowbatteriet bindes og opbevares energien elektrokemisk i en væske, hvor energien først omsættes og afleveres som elektricitet, når der igen er behov for den.

Ulempen ved flow-batteriet er dog en høj investeringspris, som hidtil har gjort, at markedskræfterne i sig selv ikke har kunnet modne og udbrede teknologien. Derfor har virksomhederne i konsortiet også fået til opgave at belyse en løsning, som omkostningseffektiviserer etableringsudgiften til flowbatterier.

Behovet for forsyningssikkerhed i elnettet stiger i takt med udbredelsen af vedvarende energi

Store energilagre, som flowbatterier kan bidrage til, er med til at sikre en høj forsyningssikkerhed i elnettet i fremtiden, hvor der kommer mere uforudsigeligt, vedvarende energi i elnettet. Samtidig muliggør batterilager tilsluttet elnettet, at energien afleveres direkte tilbage til elnettet efter lagring, modsat andre lagringsteknologier der omhandler konvertering til mindre anvendelige energimedier, f.eks. varme.

Flowbatterier kan gøre Danmark til foregangsland

Får projektkonsortiet tilegnet sig den rette viden og erfaring om store omkostningseffektive flowbatterier, kan det bruges til at positionere Danmark som foregangsland inden for teknologien, idet Danmark vil være blandt de første lande i verdenen til at implementere el-energilagring i storeskala.

Når de samarbejdende virksomheder er færdige med forundersøgelsen i foråret 2021, vil konklusionerne skulle bruges til at sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der skal demonstrere flowbatteri-teknologien i virkelighedsnære forhold.

Tilskudsmidler skal fremme bæredygtige energilagringsløsninger

Projektet udføres som en del af det Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), hvor konsortiet til dels med egne midler arbejder på udvikling af bæredygtige, integrerede energilagringsløsninger. EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi på energiområdet, der kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Dansk Energirådgivning justerer ejerskabskredsen frem mod fortsat vækst

Med mere end 20 % af de samlede indberettede energibesparelser er Dansk Energirådgivning landets ubetinget største uvildige rådgiver målt på markedsandel. Igennem de seneste 2 år har virksomheden opbygget en serviceforretning inden for biogas, hvor man nu med en ændret ejerstruktur får tilført kompetencer, som vil gøre virksomheden bedre rustet til at udvikle nye forretningsområder.

Danmarks største uafhængige virksomhed indenfor biogas- og energirådgivning, Dansk Energirådgivning, har med en ny hovedaktionær fået en stærk partner til at sikre fremtidig vækst og forretningsudvikling. Jon Malthe-Bruun overtager den oprindelige stifters, Lars Waage Petersen, og Finance Zealands aktier.

– Vi har gennem virksomhedens levetid haft en kraftig vækst. De seneste 2 år har vi brugt mange ressourcer på at styrke organisationen. Nu er vi klar til at fortsætte væksten indenfor biogasservice og vores Opteamize-koncept, som er målrettet besparelser i SMVer. Med den nye ejer får vi en partner, der kan tilbyde kapital og samtidig har kompetencer til at være med til at tage større markedsandele indenfor det kendte og samtidig medvirke til at udvikle det ukendte, udtaler Michael Kamstrup Søndergaard, adm. direktør i Dansk Energirådgivning.

Vækstvirksomhed op på næste niveau

Virksomheden stod i 2019 for mere end 30% af de samlede indberettede energibesparelser i Danmark. Samlet set er virksomhedens omsætning de seneste fem år vokset med ca. 30% om året, og bundlinjen er mere end fulgt med. 2019 har været det bedste år i virksomhedens historie; godt hjulpet på vej af realiseringen af nogle kontrakter ifm. aktiehandlen.

– Vi vil fortsat fremad med vores virksomhed. Vi har en sund kerneforretning, som vi hele tiden har bygget på. Vi fået en god service-forretning på plads gennem de seneste 2 år, og nu ønsker vi at øge aktiviteterne på denne del. Med vores nye partner er vi bedre rustet til dette, udtaler Thomas Kristiansen, medejer i Dansk Energirådgivning.

Dansk Energirådgivnings administrerende direktør, Michael Kamstrup Søndergaard, fortæller, at man i løbet af de seneste 2 år har styrket de administrative processer og udviklet organisationen. Desuden har virksomheden etableret kontor i Odense og datterselskab i Tyskland. Nu skal denne udvikling bruges til at øge service-forretningen både i Danmark og i Tyskland.

– Med det øgede fokus på klimaudfordringerne forventer vi, at det vil øge efterspørgslen efter vores produkter, som retter sig både mod optimering af energi, som kan lagres, samt reduktion af CO2. Både i Danmark og i udlandet, udtaler Michael Kamstrup Søndergaard.

 Dansk Energirådgivning, som i dag har godt 35 ansatte, startede i 2007. De primære forretningsområder er energirådgivning til erhvervslivet efter princippet om no-cure-no-pay og rådgivning til og service af biogasanlæg hos bl.a. landmænd.

Jon Malthe-Bruun bliver hovedaktionær med 60% af virksomheden. De resterende 40% ejes af to af de tre oprindelige ejere; Thomas Kristiansen og Nicolaj Ørskov Olsen.

Kontakt:

Michael Kamstrup Søndergaard, adm. direktør, 22 50 05 82, mks@danskenergiraadgivning.dk

Dansk Energirådgivning