Årets julegave er grøn

I år giver vi vores samarbejdspartnere en grøn julegave. Vi har nemlig doneret beløbet, vi normalvis bruger på julegaver, til den almennyttige organisation Plant et Træ. Beløbet går ubeskåret til organisationens træplantningsprojekter i Danmark, der gavner og glæder både klimaet, biodiversiteten og danskerne.

Vi ønsker vores kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for de mange gode projekter vi har gennemført sammen, som foreløbigt har sparet klimaet for 156.000 tons CO2 i 2020. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde om at skabe en grønnere fremtid.

På brint over fjorden

Et nyt projekt skal undersøge, hvordan nogle af færgerne, der sejler på Limfjorden, kan ombygges til at sejle på brint, og derved omstilles til grønne drivmidler.

Transportsektoren i Danmark skal omstilles til grønne drivmidler. Det gælder især landtransporten, som står for den største del af vores drivhusgasudledninger fra transportsektoren – men det gælder også for luftfart og den maritime sektor.

I den henseende er Skive Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune gået sammen med nogle af Danmarks dygtigste teknologileverandører i projektet På Brint over Fjorden for at udrede, hvordan Fursund færgen, Mjølner Fur, og Feggesund færgen, Feggesund, kan ombygges til at sejle på brint.

Ensartet design er en markant fordel

Ulrik Tander, Senior Skibsingeniør fra OSK-ShipTech A/S, som i projektet står for implementeringen af gasreglerne på de to færger udtaler:
”Vi har altid tilstræbt et stort sammenfald i designet på de små danske indenrigsfærger med det klare formål at opnå markante fordele i driften. Disse foreløbige 12 danske standard færgedesigns og de erfaringer, vi får i dette projekt, kan overføres til mange andre overfarter, såvel indenrigs som udenrigs.”

Ydermere vil dette arbejde tilføre kritisk know-how og ekspertise til den danske maritime sektor og den danske brintsektor, således vi kan forblive konkurrencedygtige herhjemme. Vi vil dermed også kunne trække lignende projekter til landet til gavn for danske arbejdspladser generelt.

Verdens første brintfærger

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen færger i verden, der sejler med brint som drivmiddel. Brint er dog en løsning, som er ved at gøre sit endelige indtog i transportsektoren. Som drivmiddel fungerer det igennem brændselsceller og ind i en elektrisk motor. Der kommer derfor ingen former for drivhusgasudledninger eller andre emissioner og bliver deraf klassificeret som en nul-emissions teknologi, som lever op til internationale SECA-regler mm.

Dét, i sig selv, er et faktum, der gør brintvejen værd at overveje som teknologi, når vi skal gennemføre den grønne omstilling i transportsektoren.

”Færger har en lang levetid på mere end 30 år. Det medfører, at der skal tænkes langsigtet, når vi udskifter eller omstiller vores små danske passagerfærger. I 2050 skal vi være CO2-neutrale i Danmark. Derfor skal alle ændringer inden for færgedrift have in mente, at det der bliver ændret i dag, også skal fungere i 2050”, pointerer projektets igangsætter, Ole Jakobsen fra Dansk Energirådgivning.

Så når Skive Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune overvejer en ombygning af deres små passagerfærger, så er det kun naturligt at have øje for, hvilke teknologier der potentielt kan omstilles til og stadig sikre, at der kan sejles med samme teknologi i 2050.

Begejstring hos borgmestre

Borgmestrene i de deltagende kommuner er begejstrede for udsigterne til teknologier og grønne drivmidler, som også kan gøre sig gældende i fremtiden.

”Vi finder det særdeles interessant, da det taler direkte ind i en cirkulær, bæredygtig og økonomisk tankegang, som vi tillægger stor værdi i det nordvestjyske”, fortæller Peder Christian Kirkegaard, Borgmester i Skive Kommune.

Hans Ejner Bertelsen, Borgmester i Morsø Kommune, fortsætter:
”Vi skal alle sammen gøre vores til, at vi på sigt, kan blive mere miljøvenlige. Om løsningen er brint for Feggesundfærgen, vil tiden vise, men potentialet ser lovende ud og værd at undersøge nærmere.”

Projektet er et forprojekt, støttet af Den Danske Maritime Fond. Resultaterne skal fungere som beslutningsstøtteværktøj for de kommunale og private færgeselskaber, når der skal træffes afgørelse om ombygning af færgerne samt indføres brug af alternative drivmidler til fremdrift.

Fakta

Partnerkredsen bag projektet På Brint over Fjorden består af Morsø Kommune, færgen ”Feggesund” (hvoraf Thisted Kommune har et medejerskab), Skive Kommune, færgen ”Sleipner Fur”, Ballard Power Systems, Danske Maritime, Everfuel, Green Hub Denmark, OSK-Shiptech og Dansk Energirådgivning.

På brint over fjorden

Dansk Energirådgivning er Børsen Gazelle 2020

I år er 4. gang, at Dansk Energirådgivning modtager Børsens fornemme gazellepris. Kravene til at blive gazellevirksomhed er hårde, og vi er derfor enormt beæret over at være blandt den danske vækstelite, som modtager prisen.

Gazellen uddeles på baggrund af virksomhedens økonomiske præstationer i 2019, som for Dansk Energirådgivnings vedkommende var et rekordsættende år i virksomhedens historie. Dygtige kollegaer, gode kunder og samarbejdspartnere muliggjorde, at vi i 2019 leverede et solidt resultat bygget på energibesparelser, der samlet set sparede vores miljø for over 267.000 tons CO2.

Dansk Energirådgivning A/S var også Børsen Gazelle i 2014, 2015 og 2016.

Læs mere om Børsen Gazelle her.

Børsen gazelle 2020

Webinar: Ny tilskudsordning til energioptimering i erhverv

En ny energispareordning er lige trådt i kraft, og det skaber nye muligheder for tilskud, når din virksomhed skal energieffektiviseres. Kom med til webinar og få et konkret og simpelt overblik over, hvad du kan få tilskud til, og hvordan du ansøger.

Tid: 22. oktober kl. 13.00-13.45

Oplægsholdere: Martin Sønderby og Kristian Bloch-Hansen, Dansk Energirådgivning A/S

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.

Dansk Energirådgivning A/S nomineret til den grønne ærespris 2020

Silkeborg Kommune uddeler for anden gang den grønne ærespris, og i år har Dansk Energirådgivning A/S fået æren af at være blandt de tre nominerede virksomheder til at modtage den fornemme pris.

  

  

”Vi er enormt stolte og beæret over at være nomineret til en pris, der hylder virksomheder, som går forrest i den grønne omstilling. Da vi startede med at rådgive om energioptimering og biogas, stod bæredygtighed og grønne energiløsninger slet ikke så højt på dagsordenen, som det gør i dag. I dag er bæredygtighed et vilkår for at drive forretning, og vi har i over 13 år haft fornøjelsen af at tage del i vores mange kunders rejse mod et grønnere og mere effektivt energiforbrug. Det er en rejse, som vi glæder os til at fortsætte på, for der er brug for samfundsøkonomiske løsninger som energioptimering og biogas, hvis vi skal nå i mål med at reducere CO2-udledningen,” siger Johnny Ryser, adm. direktør hos Dansk Energirådgivning A/S.

Vinderen af prisen afsløres til ErhvervSilkeborgs konference ”Bæredygtig Business” den 23. september 2020.

Den grønne ærespris

Direktørskifte i Dansk Energirådgivning

Efter 7 år som adm. direktør hos Dansk Energirådgivning har Michael Kamstrup Søndergaard valgt, at tiden er inde til at give stafetten videre. Da virksomheden samtidig med direktørskiftet opsplittes i to virksomheder, bliver det ikke bare én men to direktører, som overtager posten. Johnny Ryser tiltræder som adm. direktør hos Dansk Energirådgivning, mens overtageren af direktørposten i Dansk Biogasrådgivning endnu ikke er offentliggjort.

Det er en veludviklet virksomhed, som Michael Kamstrup Søndergaard overlader, når han den 31. august i år har sidste dag som adm. direktør hos Dansk Energirådgivning A/S. I de syv år hvor Michael Kamstrup Søndergaard har ledet virksomheden, har Dansk Energirådgivning været i kraftig vækst. Direktørskiftet kommer oven på et 2019, hvor virksomheden leverede både rekordomsætning og indtjening og samtidig indtog en markedslederposition med over 30 % af de indberettede energibesparelser i Danmark og et stort antal etableringer og udvidelser af biogasanlæg.

Nye direktører skal være med til at indfri vækstambitioner i selvstændige virksomheder

Ejerskabskredsen i Dansk Energirådgivning A/S meddelte i foråret, at virksomheden skal splittes op i henholdsvis Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning i forbindelse med direktørskiftet. Dermed bliver en central opgave for de to nye adm. direktører at sikre en god overgang til to selvstændige virksomheder, der begge har stort udviklings- og vækstpotentiale.

I Dansk Energirådgivning er det Johnny Ryser, der den 1. september 2020 overtager direktørposten. Johnny Ryser har gennem de seneste 5 år arbejdet i ledelsen hos Dansk Ingeniør Service, heraf også 4,5 år som partner. Med sine mange års erfaring inden for både rådgivning og projektledelse skal Johnny være med til at sikre Dansk Energirådgivnings fortsatte udvikling indenfor rådgivningsydelser målrettet grøn omstilling og bæredygtig udvikling i virksomheder.

– Dansk Energirådgivning er en central spiller i den grønne omstilling og har gennem en meget høj faglighed, kvalitet og dedikation skabt betydelige energibesparelser og dermed blandt andet CO2-reduktion for dansk erhvervsliv. Jeg glæder mig til at være med til at bygge videre på det fantastiske stykke arbejde, som Michael Kamstrup Søndergaard og ikke mindst de dygtige medarbejdere har leveret. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, og samtidigt med et ønske om at fastholde og videreudvikle Dansk Energirådgivnings position som den vigtigste rådgiver på energibesparelser, udtaler Johnny Ryser.

Brancher i rivende udvikling

Efterspørgslen på både biogas- og energirådgivning er steget støt de seneste år, hvilket også er én af grundene til, at ejerskabskredsen har valgt at opsplitte virksomhederne. Begge brancher står overfor en ny energispareordning til årsskiftet, hvormed det forventes, at virksomhedernes og forsyningssektorens incitament til grøn omstilling fastholdes.

I bestyrelsen takker man Michael for hans engagerede og dedikerede indsats og ser samtidig frem til at byde velkommen til to nye, ambitiøse adm. direktører.

– Michael overdrager en veldreven virksomhed. I de seneste år er det blevet udviklet nye forretningsområder i virksomheden, som nu skal vise deres værd. Vi har samtidig en ambition om, at vi skal plante et flag eller to i nye lande i de kommende år, og her er vi sikre på, at Johnny er den rette mand til at løfte opgaven, udtaler Søren Kristensen, bestyrelsesformand i Dansk Energirådgivning.

Dansk Energirådgivning Johnny Ryser

Ny energispareordning efter 2020

Den nuværende energispareordning erstattes af en ny tilskudsordning. Med det netop indgåede forlig af 22. juni 2020 er rammerne og midlerne til den nye ordning på plads, herunder også pengene som allerede nu afsættes til allokering i 2020. Vi giver dig her overblikket over de væsentligste ændringer, vores forventninger til den nye ordning samt mulighederne for at søge tilskud til fremtidige energispareprojekter.

  

To nye tilskudspuljer erstatter den nuværende energispareordning

Med energiaftalen fra juni 2018 blev det besluttet at afskaffe den frivillige ordning Energiselskabernes Energispareindsats. Det betyder, at det fremover vil være Energistyrelsen, som har ansvaret for at realisere de rammer, som politikkerne har besluttet.

Ordningen, som vi kender den i dag, udløber den 31. december 2020. Den erstattes af to nye tilskudspuljer til henholdsvis erhverv og bygninger, som lyder på henholdsvis 300 mio. kr. og 200 mio. kr. årligt og er gældende i perioden 2021-2024.

Med den netop indgåede klimaaftale af 22. juni 2020 har puljen målrettet erhverv fået tilføjet midler helt frem til 2030, hvoraf der allerede nu afsættes 200 mio. kr. til energieffektivisering i 2020. I løbet af de kommende måneder fastlægges detaljerne i energispareordningen, hvorefter vi forventer, at det allerede i 4. kvartal 2020 vil være muligt at søge tilskudsmidler fra den nye erhvervspulje.

I Dansk Energirådgivning har vi siden 2007 arbejdet med og været med til at udvikle ordningen, som vi kender den i dag. Som én af de ledende energirådgivere i Danmark følger vi også udviklingen af den nye ordning tæt og tager aktiv del i at sikre, at gode energispareprojekter fortsat kan gennemføres effektivt.

  

  

Det betyder den nye ordning for energispareprojekter i erhverv

Vi har taget et kig på udkastet til bekendtgørelsen for den nye ordning og giver dig her overblikket over, hvad der på nuværende tidspunkt kan forventes af væsentlige ændringer i forhold til den aktuelle energispareordning.

  

Slutbruger skal søge tilsagn om tilskud direkte ved Energistyrelsen

Som slutbruger skal du under den nye ordning selv søge om tilskud direkte ved Energistyrelsen og opnå tilsagn til dit energibesparende projekt, inden investeringen igangsættes. Som slutbruger beslutter du selv, om du ønsker en rådgiver eller tilsvarende til at hjælpe dig i eksempelvis ansøgnings-, dokumentations- eller teknikprocessen.

I den nuværende ordning skal du (evt. via rådgiver) indgå aftale med et netselskab eller en aktør omkring tilskud til det energibesparende projekt, inden du igangsætter projektet. Herefter varetager netselskabet eller aktøren processen med dokumentation og udbetaling af tilskud.

  

Tilsagn tildeles gennem ansøgningsrunder

Når du søger om økonomisk støtte til energibesparelser, vil tilskudssatsen blive konkurrenceudsat, da Energistyrelsen ønsker at støtte realiseringen af de billigste kWh først. I praksis betyder det, at der hvert år vil blive gennemført minimum 4-6 ansøgningsrunder til energisparetilskud.

Tidligere har slutbruger kunnet undersøge markedet for højest muligt tilskudssats ved at kontakte forskellige netselskaber eller aktører.

  

Krav til andel af procesoptimering i besparelsen

Udkastet til den nye ordning ligger op til, at procesoptimering skal udgøre mere end 50 % af den samlede energibesparelse i erhverv. I praksis kan dette forslag blive vanskeligt at efterleve, hvormed det forventes, at kravet tilpasses eller justeres i den endelige ordning.

I den nuværende ordning stilles der ikke lignende krav til besparelsen.

  

Størrelsen på projekter

Det forventes, at minimumsgrænsen for tilskudsberettigede projekter under den nye ordning bliver fastsat til 10.000 kr. i tilskud, samt at det er muligt at samle flere tiltag i ét projekt i samme virksomhed. Dermed kan der godt puljes flere projekter fra forskellige adresser, så længe de er registeret indenfor samme CVR-nummer.

  

Grænser for tilbagebetalingstid ændres

Tilbagebetalingstiden på energibesparende projekter i erhverv skal ifølge udkastet til bekendtgørelsen være minimum 3 år uden tilskud og maksimum 10 år med tilskud.

Tidligere var kravet minimum 1 års tilbagebetalingstid for energispareprojekter efter tilskud.

I Dansk Energirådgivning er vi opmærksomme på, at den foreslåede ændring i tilbagebetalingstiden udelukker, at nogle gode projekter kan modtage tilskud under den nye ordning. Da udkastet til bekendtgørelsen fortsat er til forhandling, er det muligt, at grænserne for tilbagebetalingstiden ændres i den endelige ordning.

  

Nye retningslinjer for tilskud til energibesparelser ved nyanlæg og -etablering samt effekten af øget produktionskapacitet og -volumen

I udkastet til den nye energispareordning skal udstyr have været i drift i minimum 24 måneder for at være tilskudsberettiget. Dermed gives der ikke tilskud til nyanlæg og -etablering. Ligeledes medregnes effekt ved øget produktionskapacitet og -volumen ikke.

Planlægger du at gennemføre energispareprojekter inden for disse områder i løbet af i år eller næste år, er du velkommen til at kontakte vores rådgivere for mere information om, hvad de nye retningslinjer betyder for dit projekt. Da udkastet til bekendtgørelsen fortsat er til forhandling, er det muligt, at grænserne ændres i den endelige ordning.

  

Bemærk at ovenstående blot er nogle af de væsentligste ændringer i forhold til den nuværende ordning.

  

Sådan søger du tilskud fra 2021

Den nye tilskudsordning var bestemt til at træde i kraft den 1. januar 2021. Dog blev der med den seneste klimaaftale allerede afsat en pulje til energieffektivisering i 2020, hvormed vi forventer, at der i Q4 åbnes op for første ansøgningsrunde til de nye tilskudspuljer.

Når du som slutbruger skal søge om tilskud under den nye ordning, skal du udarbejde en ansøgning på statens-tilskudspuljer.dk, inden projektet igangsættes. Her kan der gives adgang til, at din rådgiver kan udfylde ansøgning og dokumentation.

  
I udkastet til bekendtgørelsen lægges der op til, at ansøgningsprocessen er som følgende:

  1. Der søges om tilsagn til økonomisk støtte til et energibesparende projekt
  2. Projektet modtager tilsagn i ansøgningsrunden
  3. Projektet dokumenteres og forhåndsgodkendes af ENS
  4. Projektet gennemføres
  5. Når projektet er afsluttet, udbetales der tilskud

  

Få hjælp fra en professionel energirådgiver

Din ansøgning om tilskud skal indeholde dokumentation for, at betingelser og vilkår i tilsagnet er opfyldt. Derudover skal efter-situationen og efterforbruget dokumenteres.

Hos Dansk Energirådgivning har vi været den største markedsaktør og har derfor et godt overblik over kravene til dokumentation samt tilskudsmulighederne – også i den nye ordning. Vi tilbyder, at du som slutbruger kan få sparring til, hvilket tilskud dit projekt har mulighed/behov for. Derved sikrer vi, at dit projekt får de optimale vilkår. Har du planer om at gennemføre energibesparelser under den nye ordning, vil vi meget gerne drøfte det med dig – naturligvis ud fra vores velkendte no-cure-no-pay-koncept.

Herudover står vores rådgivere selvfølgelig fortsat klar til at kvalitetssikre dit energispareprojekt, så projektet lever op til kravene i den kommende ordning og gennemføres så effektivt som muligt.

Vi følger udviklingen af den nye ordning tæt og er løbende i dialog med Energistyrelsen. Følg med i nyhederne på vores hjemmeside og LinkedIn for at være opdateret på det seneste nyt omkring ordningen.

  

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om den kommende energispareordning, er du velkommen til at kontakte os.  Der er mange vilkår i den nye aftale, så kontakt os hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Dansk Energrådgivning A/S splittes i to

Den aktuelle Corona-situation sætter ikke en stopper for vækstambitionerne i Dansk Energirådgivning A/S, som er Danmarks største uafhængige virksomhed inden for biogas- og energirådgivning. Virksomheden, der i starten af 2020 justerede ejerskabskredsen, igangsætter nu en opsplitning af forretningen, som skal sikre de bedste vilkår for fortsat udvikling og vækst.

Dansk Energirådgivning A/S har i hele virksomhedens levetid haft kraftig vækst inden for både biogas- og energirådgivning. De seneste to år har virksomheden brugt mange ressourcer på at styrke organisationen og videreudvikle inden for forretningsområdet biogas-service og konceptet Opteamize, som er målrettet løbende energioptimering og energibesparelser.

Virksomheden fik i starten af 2020 en ny hovedaktionær, Jon Malthe-Bruun, som har tilføjet både kapital og kompetencer, der skal ruste virksomheden yderligere til at indtage større markedsandele og forretningsudvikle. Som led i denne strategi vælger ejerkredsen nu at opsplitte virksomheden, sådan Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning bliver to selvstændige selskaber.

Fokus på videreudvikling

I virksomhedens ledelse og ejerskabskreds er der enighed om, at den reducerede travlhed i Corona-perioden skal bruges på at udvikle virksomheden og uddanne medarbejderne yderligere.

”I Dansk Energirådgivning har vi aldrig været bange for at gå imod strømmen. Vi har altid set muligheder frem for begrænsninger, og det gør vi også i denne tid. Der er ikke blevet søgt om hjælpepakker, reduceret i lønnen eller medarbejderstaben på grund af Corona. Vi driver vores virksomhed efter sædvanlige principper. Lige nu bruger vi nuværende, overskydende ressourcer på at se fremad, så vi kan stå endnu stærkere med to selvstændige virksomheder på den anden side af Corona-krisen”, fortæller Thomas Kristiansen, som har været medejer i Dansk Energirådgivning siden 2010.

To nye administrerende direktører skal være med til at sætte kursen mod fortsat vækst

Virksomheden har allerede igangsat opsplitningen, som kommer til at foregå i løbet af 2020. Opsplitningen medfører, at begge virksomheder skal have en separat ledelse, så væksten kan fortsættes. Derfor søger både Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning to nye administrerende direktører, som skal være med til at udvikle virksomhederne og bygge videre på det solide fundament, som begge virksomheder har, der hver for sig dækker over en bred pallette af ydelser, som er målrettet rentabel grøn omstilling af virksomheder og energisystem.

Selvom Corona-situationen påvirker de fleste virksomheder i en eller anden grad, så forventes det, at det øgede fokus på klimaudfordringerne fortsættes, og at efterspørgslen på både Dansk Energirådgivnings og Dansk Biogasrådgivnings ydelser øges. For Dansk Energirådgivning A/S blev 2019 også et rekordsættende år, hvor virksomheden stod for over 30 % af de indberettede energibesparelser i Danmark, og hvor der blev medvirket til at etablere og udvide et stort antal biogasanlæg.

Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning fusionerede i 2017, efter at Dansk Biogasrådgivnings havde været et datterselskab siden etablering i 2013. I forbindelse med fusionen bevarede Dansk Biogasrådgivning sit eget brand som en del af Dansk Energirådgivning.

Find ud af, om din virksomhed kan spare penge på energiregningen

I en tid hvor mange virksomheder desværre oplever, at indtjeningen er gået lidt i stå, kan det være en god idé at få belyst, hvor der kan optimeres og spares omkostninger.

Energioptimering er en effektivt måde, hvorpå din virksomhed kan skabe en bedre bundlinje og samtidig bidrage til den grønne omstilling.

Vi har samlet en masse information om energioptimering lige her. Du får bl.a. 5 gode råd til, hvordan din virksomhed sikrer en vellykket energioptimeringsproces.

Benyt dig også af muligheden for at få en uvildig vurdering af din virksomheds potentiale for energieffektivisering ved at booke en gratis og uforpligtende energiscreening.

Læs mere og book en gratis energiscreening her.

Energiscreening

Flowbatterier kan muliggøre effektiv el-energilagring i storskala

Et projektkonsortium bestående af seks private virksomheder vil med midler fra den offentlige tilskudspulje EUDP udvikle en løsningsmodel til omkostningseffektiv energilagring i det kollektive elnet. Projektet tager udgangspunkt i flowbatterier og skal sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der demonstrerer teknologien i praksis.

Med baggrund i det øgede behov for el-energilagring har Nordisk Energirådgivning ApS dannet et konsortium bestående af virksomhederne Inter Terminals A/S, VisBlue ApS, Tyréns A/S, Skanda A/S og Dansk Energirådgivning A/S. Til sammen har de seks virksomheder de nødvendige kompetencer til at undersøge tekniske og designmæssige løsninger for anvendelse af store flowbatterier til el-energilagring.

Fordelene ved flowbatterier er mange

Projektet sætter fokus på flowbatterier, som anses som værende en billig, energieffektiv, miljøvenlig, fleksibel og langtidsholdbar batteriløsning til lagring af vedvarende energi fra vind, sol og bølger. I flowbatteriet bindes og opbevares energien elektrokemisk i en væske, hvor energien først omsættes og afleveres som elektricitet, når der igen er behov for den.

Ulempen ved flow-batteriet er dog en høj investeringspris, som hidtil har gjort, at markedskræfterne i sig selv ikke har kunnet modne og udbrede teknologien. Derfor har virksomhederne i konsortiet også fået til opgave at belyse en løsning, som omkostningseffektiviserer etableringsudgiften til flowbatterier.

Behovet for forsyningssikkerhed i elnettet stiger i takt med udbredelsen af vedvarende energi

Store energilagre, som flowbatterier kan bidrage til, er med til at sikre en høj forsyningssikkerhed i elnettet i fremtiden, hvor der kommer mere uforudsigeligt, vedvarende energi i elnettet. Samtidig muliggør batterilager tilsluttet elnettet, at energien afleveres direkte tilbage til elnettet efter lagring, modsat andre lagringsteknologier der omhandler konvertering til mindre anvendelige energimedier, f.eks. varme.

Flowbatterier kan gøre Danmark til foregangsland

Får projektkonsortiet tilegnet sig den rette viden og erfaring om store omkostningseffektive flowbatterier, kan det bruges til at positionere Danmark som foregangsland inden for teknologien, idet Danmark vil være blandt de første lande i verdenen til at implementere el-energilagring i storeskala.

Når de samarbejdende virksomheder er færdige med forundersøgelsen i foråret 2021, vil konklusionerne skulle bruges til at sætte rammerne for et kommende pilotprojekt, der skal demonstrere flowbatteri-teknologien i virkelighedsnære forhold.

Tilskudsmidler skal fremme bæredygtige energilagringsløsninger

Projektet udføres som en del af det Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), hvor konsortiet til dels med egne midler arbejder på udvikling af bæredygtige, integrerede energilagringsløsninger. EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi på energiområdet, der kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.