Ny energispareordning efter 2020

Den nuværende energispareordning erstattes af en ny tilskudsordning. Med det netop indgåede forlig af 22. juni 2020 er rammerne og midlerne til den nye ordning på plads, herunder også pengene som allerede nu afsættes til allokering i 2020. Vi giver dig her overblikket over de væsentligste ændringer, vores forventninger til den nye ordning samt mulighederne for at søge tilskud til fremtidige energispareprojekter.

  

To nye tilskudspuljer erstatter den nuværende energispareordning

Med energiaftalen fra juni 2018 blev det besluttet at afskaffe den frivillige ordning Energiselskabernes Energispareindsats. Det betyder, at det fremover vil være Energistyrelsen, som har ansvaret for at realisere de rammer, som politikkerne har besluttet.

Ordningen, som vi kender den i dag, udløber den 31. december 2020. Den erstattes af to nye tilskudspuljer til henholdsvis erhverv og bygninger, som lyder på henholdsvis 300 mio. kr. og 200 mio. kr. årligt og er gældende i perioden 2021-2024.

Med den netop indgåede klimaaftale af 22. juni 2020 har puljen målrettet erhverv fået tilføjet midler helt frem til 2030, hvoraf der allerede nu afsættes 200 mio. kr. til energieffektivisering i 2020. I løbet af de kommende måneder fastlægges detaljerne i energispareordningen, hvorefter vi forventer, at det allerede i 4. kvartal 2020 vil være muligt at søge tilskudsmidler fra den nye erhvervspulje.

I Dansk Energirådgivning har vi siden 2007 arbejdet med og været med til at udvikle ordningen, som vi kender den i dag. Som én af de ledende energirådgivere i Danmark følger vi også udviklingen af den nye ordning tæt og tager aktiv del i at sikre, at gode energispareprojekter fortsat kan gennemføres effektivt.

  

  

Det betyder den nye ordning for energispareprojekter i erhverv

Vi har taget et kig på udkastet til bekendtgørelsen for den nye ordning og giver dig her overblikket over, hvad der på nuværende tidspunkt kan forventes af væsentlige ændringer i forhold til den aktuelle energispareordning.

  

Slutbruger skal søge tilsagn om tilskud direkte ved Energistyrelsen

Som slutbruger skal du under den nye ordning selv søge om tilskud direkte ved Energistyrelsen og opnå tilsagn til dit energibesparende projekt, inden investeringen igangsættes. Som slutbruger beslutter du selv, om du ønsker en rådgiver eller tilsvarende til at hjælpe dig i eksempelvis ansøgnings-, dokumentations- eller teknikprocessen.

I den nuværende ordning skal du (evt. via rådgiver) indgå aftale med et netselskab eller en aktør omkring tilskud til det energibesparende projekt, inden du igangsætter projektet. Herefter varetager netselskabet eller aktøren processen med dokumentation og udbetaling af tilskud.

  

Tilsagn tildeles gennem ansøgningsrunder

Når du søger om økonomisk støtte til energibesparelser, vil tilskudssatsen blive konkurrenceudsat, da Energistyrelsen ønsker at støtte realiseringen af de billigste kWh først. I praksis betyder det, at der hvert år vil blive gennemført minimum 4-6 ansøgningsrunder til energisparetilskud.

Tidligere har slutbruger kunnet undersøge markedet for højest muligt tilskudssats ved at kontakte forskellige netselskaber eller aktører.

  

Krav til andel af procesoptimering i besparelsen

Udkastet til den nye ordning ligger op til, at procesoptimering skal udgøre mere end 50 % af den samlede energibesparelse i erhverv. I praksis kan dette forslag blive vanskeligt at efterleve, hvormed det forventes, at kravet tilpasses eller justeres i den endelige ordning.

I den nuværende ordning stilles der ikke lignende krav til besparelsen.

  

Størrelsen på projekter

Det forventes, at minimumsgrænsen for tilskudsberettigede projekter under den nye ordning bliver fastsat til 10.000 kr. i tilskud, samt at det er muligt at samle flere tiltag i ét projekt i samme virksomhed. Dermed kan der godt puljes flere projekter fra forskellige adresser, så længe de er registeret indenfor samme CVR-nummer.

  

Grænser for tilbagebetalingstid ændres

Tilbagebetalingstiden på energibesparende projekter i erhverv skal ifølge udkastet til bekendtgørelsen være minimum 3 år uden tilskud og maksimum 10 år med tilskud.

Tidligere var kravet minimum 1 års tilbagebetalingstid for energispareprojekter efter tilskud.

I Dansk Energirådgivning er vi opmærksomme på, at den foreslåede ændring i tilbagebetalingstiden udelukker, at nogle gode projekter kan modtage tilskud under den nye ordning. Da udkastet til bekendtgørelsen fortsat er til forhandling, er det muligt, at grænserne for tilbagebetalingstiden ændres i den endelige ordning.

  

Nye retningslinjer for tilskud til energibesparelser ved nyanlæg og -etablering samt effekten af øget produktionskapacitet og -volumen

I udkastet til den nye energispareordning skal udstyr have været i drift i minimum 24 måneder for at være tilskudsberettiget. Dermed gives der ikke tilskud til nyanlæg og -etablering. Ligeledes medregnes effekt ved øget produktionskapacitet og -volumen ikke.

Planlægger du at gennemføre energispareprojekter inden for disse områder i løbet af i år eller næste år, er du velkommen til at kontakte vores rådgivere for mere information om, hvad de nye retningslinjer betyder for dit projekt. Da udkastet til bekendtgørelsen fortsat er til forhandling, er det muligt, at grænserne ændres i den endelige ordning.

  

Bemærk at ovenstående blot er nogle af de væsentligste ændringer i forhold til den nuværende ordning.

  

Sådan søger du tilskud fra 2021

Den nye tilskudsordning var bestemt til at træde i kraft den 1. januar 2021. Dog blev der med den seneste klimaaftale allerede afsat en pulje til energieffektivisering i 2020, hvormed vi forventer, at der i Q4 åbnes op for første ansøgningsrunde til de nye tilskudspuljer.

Når du som slutbruger skal søge om tilskud under den nye ordning, skal du udarbejde en ansøgning på statens-tilskudspuljer.dk, inden projektet igangsættes. Her kan der gives adgang til, at din rådgiver kan udfylde ansøgning og dokumentation.

  
I udkastet til bekendtgørelsen lægges der op til, at ansøgningsprocessen er som følgende:

  1. Der søges om tilsagn til økonomisk støtte til et energibesparende projekt
  2. Projektet modtager tilsagn i ansøgningsrunden
  3. Projektet dokumenteres og forhåndsgodkendes af ENS
  4. Projektet gennemføres
  5. Når projektet er afsluttet, udbetales der tilskud

  

Få hjælp fra en professionel energirådgiver

Din ansøgning om tilskud skal indeholde dokumentation for, at betingelser og vilkår i tilsagnet er opfyldt. Derudover skal efter-situationen og efterforbruget dokumenteres.

Hos Dansk Energirådgivning har vi været den største markedsaktør og har derfor et godt overblik over kravene til dokumentation samt tilskudsmulighederne – også i den nye ordning. Vi tilbyder, at du som slutbruger kan få sparring til, hvilket tilskud dit projekt har mulighed/behov for. Derved sikrer vi, at dit projekt får de optimale vilkår. Har du planer om at gennemføre energibesparelser under den nye ordning, vil vi meget gerne drøfte det med dig – naturligvis ud fra vores velkendte no-cure-no-pay-koncept.

Herudover står vores rådgivere selvfølgelig fortsat klar til at kvalitetssikre dit energispareprojekt, så projektet lever op til kravene i den kommende ordning og gennemføres så effektivt som muligt.

Vi følger udviklingen af den nye ordning tæt og er løbende i dialog med Energistyrelsen. Følg med i nyhederne på vores hjemmeside og LinkedIn for at være opdateret på det seneste nyt omkring ordningen.

  

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om den kommende energispareordning, er du velkommen til at kontakte os.  Der er mange vilkår i den nye aftale, så kontakt os hellere én gang for meget end én gang for lidt.